Naš posao je da zaštitimo vaš interes

Dostupni, transparentni i

spremni da pomognemo

Naš posao je da ostvarimo vaš najbolji interes

Dostupni, transparentni i

spremni da pomognemo

Naš posao je da ostvarimo vaš najbolji interes

Dostupni, transparentni i

spremni da pomognemo

Slider
advokatska kancelarija

Pavleski Law

O NAMA

Advokatska kancelarija Pavleski pruža širok spektar pravnih usluga kompanijama i pojedincima iz oblasti privrednog i trgovinskog prava, radnih odnosa i rešavanja sporova. Težimo ka stalnom poboljšanju našeg poslovanja stvaranjem dugoročne i transparentne saradnje sa klijentima, kao i nalaženjem inovativnih rešenja za svaki problem.

Odnos advokat-klijent za nas predstavlja odnos dva partnera u rešavanju vašeg problema.

Advokatska kancelarija Pavleski se nalazi u Beogradu – Republika Srbija. Pored pružanja naših usluga klijentima u Srbiji, imamo praksu i kapacitete za pružanje pravne pomoći u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Klijentima pružamo pravnu pomoć na srpskom i engleskom jeziku.
Klijenti naše advokatske kancelarije su eminentne kompanije koje posluju na teritoriji Republike Srbije i Evropske Unije, kao i veliki broj pojedinaca.
Kako bismo pružili sveobuhvatnu pravnu pomoć, u rad advokatske kancelarije su, pored advokata, uključeni i eksperti iz drugih profesija kao što su ekonomisti, veštaci, prevodioci, poreski savetnici.

 Advokatska kancelarija Pavleski od svog osnivanja primenjuje model poslovanja po uzoru na prestižne advokatske kancelarije u zapadnim državama. Takav model rada podrazumeva: stručnost, multidisciplinarni pristup svakom predmetu, dostupnost za klijenta, brzinu u radu, transparentnost u pogledu troškova angažovanja advokata i kreativnost u rešavanju problema.

Našem pravnom timu je zadovoljstvo klijenta na prvom mestu, zbog čega pristupamo sa visokim stepenom pažnje svakom predmetu, i to od trenutka kontaktiranja naše advokatske kancelarije do okončanja predmeta. U cilju konstantnog poboljšanja kvaliteta rada naše advokatske kancelarija, trudimo se da ispratimo tokove u oblasti modernih tehnologija, te smo u tom smislu fleksibilni prilikom pružanja pravne pomoći – ukoliko je potrebno, naši advokati mogu putem različitih platformi pružati pravno savetovanje online i vršiti potrebnu komunikaciju sa klijentima na način koji je za klijenta najefikasniji.

Transparentnost prilikom angažovanja advokata je jako bitna za sve kompanije i pojedince kojima su potrebne advokatske usluge. Zbog toga sa svakim klijentom prilikom početka rada na predmetu, obavezno zaključujemo ugovor o zastupanju koji potpisuju advokat i klijent, a sve iz razloga kako bi svaki klijent naše advokatske kancelarije bio upoznat kako sa svojim, tako i sa pravima i obavezama advokata prilikom pružanja pravne pomoći. U ugovoru o zastupanju je precizirano, između ostalog, i sledeće: koje su obaveze advokata i drugih zaposlenih u kancelariji, na koji način se vrši komunikacija, kada klijent može očekivati informacije povodom predmeta, koliko košta angažovanje naše advokatske kancelarije i na koji način se vrši plaćanje, koji su razlozi za raskid ugovora o zastupanju itd.

Scroll to Top