Aleksandar Pavleski

Advokat za radno pravo

Uvećana zarada

Zakonom o radu svakom zaposlenom je garantovano pravo na odgovarajuću zaradu, samim tim i na uvećanu zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Pritom, svim zaposlenima koji rade kod određenog poslodavca garantuje se jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod tog poslodavca.

Osnivanje ogranka

Ogranak privrednog društva

Prema Zakonu o privrednim društvima ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Pritom, u pravnom prometu, ogranak istupa u ime i za račun privrednog društva čiji je deo.

Advokati beograd

Godišnji odmor prema Zakonu o radu

Prema Zakonu o radu, lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni, imaju više različitih prava. Tako, zaposlenom je samim zakonom garantovano pravo na zaradu, pravo na naknadu troškova prevoza, pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu (samim tim i pravo na naknadu štete usled povrede na radu), pravo na plaćeno odsustvo i slično.

Izvršni postupak

Naplata potraživanja

Izvršni postupak je regulisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „ZIO“), s tim da ukoliko neka pitanja nisu regulisana ovim zakonom, shodno se primenjuje Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: „ZPP“).

Izmena ugovora o radu

Aneks ugovora o radu

Međusobni odnos poslodavca i zaposlenog se uređuje ugovorom o radu, koji se zaključuje u skladu sa zakonom. Naravno, činjenično stanje na osnovu kojeg je konkretni ugovor zaključen se može promeniti u periodu od zasnivanja radnog odnosa pa do njegovog prestanka, tako da je potrebno da se ugovor prilagodi nastalim promenama.

Advokatska kancelarija

Reklamacija potrošača

U ovom tekstu biće objašnjeno šta je reklamacija, kada je i kako možete izjaviti, a sve u svetlu odnosa između kupca-potrošača i prodavca. Ova materija je regulisana pre svega Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), dok je ostvarivanje prava potrošača pred sudom regulisano odredbama Zakona o parničnom postupku (ZPP).

Scroll to Top