Aleksandar Pavleski

Moratorijum na otplate kredita

Moratorijum na kredite

Pandemija virusa COVID-19 i uvođenje vanrednog stanja u Republici Srbiji za rezultat ima donošenje brojnih propisa u različitim oblastima. Akcenat je, svakako, na zaštiti zdravlja ljudi i samim tim sprečavanja širenja zaraze izazvane ovim virusom.

Klauzula zabrane konkurencije

Svako ima pravo da slobodno, u skladu sa svojim sposobnostima i znanjima, bira gde će se zaposliti, odnosno da li će samostalno obavljati određenu delatnost. Jedan od načina na koji se ova sloboda ograničava jeste i klauzula zabrane konkurencije, koju u članovima 161 i 162 uređuje važeći Zakon o radu Republike Srbije.

Scroll to Top