Advokat Pavleski Aleksandar

Advokat Pavleski Aleksandar je svoju advokatsku karijeru započeo najpre kao advokatski pripravnik u poznatoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Nakon završenog pripravničkog staža, položenog pravosudnog i advokatskog ispita, upisao se u imenik advokata Advokatske komore Beograda.

Osnovao je svoju advokatsku kancelariju u Beogradu, sa namerom da postane jedna od najuticajnih u jugoistočnoj Evropi. Aleksandar je usmeren na savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti privrednog i trgovinskog prava, radnih odnosa i rešavanja sporova.

advokat-pavleski-aleksandar

Jezici:

 • Srpski (maternji)
 • Engleski

Članstvo u organizacijama:

 • Član Advokatske komore Beograda
 • Član Advokatske komore Srbije
 • Predavač na seminarima iz oblasti poreskog i finansijskog prava u okviru izdavačke kuće Forum Media
 •  Član medjunarodne advokatske komore IBA

Advokat Marko Savić – saradnik

Marko je advokat saradnik u okviru advokatske kancelarije Pavleski Law. On je svoju karijeru započeo kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu. Nakon završenog pripravničkog staža bio je zaposlen u Ministarstvu finansija Republike Srbije, gde je stekao mnoga praktična znanja iz oblasti finansija i poreza. Posle svog angažmana u ministarstvu finansija položio je pravosudni i advokatski ispit.

Kao Advokat, Marko je usmeren na savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti poreskog i krivičnog prava.

advokat-marko-savic

Jezici:

 • Srpski (maternji)
 • Engleski

Članstvo u organizacijama:

 • Član Advokatske komore Beograda
 • Član Advokatske komore Srbije

Aleksandra Veselinović – Advokatski pripravnik

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Trenutno je na master studijama Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru Pravo privrednih društava.

Dobila je pohvalnicu Pravnog fakulteta 2016. i 2017. godine za postignut izuzetan akademski uspeh. Tokom studiranja bila je stipendirana od strane Pravnog fakulteta, grada Šapca i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Aleksandra je u okviru advokatske kancelarije Pavleski Law uključena u pravno savetovanje klijenata iz oblasti privrednog i trgovinskog prava, radnog prava i poreskog prava. Pored pravnog savetovanja, zastupa klijente u parnicama pred Privrednim, Višim i Osnovnim sudovima.

aleksandra-pripravnik

Jezici:

 • Srpski (maternji)
 • Engleski

Članstvo u organizacijama:

 • Član Advokatske komore Beograda

Poslednje sa BLOGA:

Scroll to Top