Aleksandar Pavleski

Advokat | Osnivač

Advokat Pavleski Aleksandar je specijalizovan za savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti porodičnog prava. Kao advokat za porodično pravo, ima bogato iskustvo u kompleksnim brakorazvodnim parnicama, postupcima za deobu imovine i postupcima za vršenje roditeljskog prava.

Kao iskusan advokat za porodično pravo, Aleksandar nastoji da učini sve što je potrebno da slučajeve završi putem pregovora i postizanja dogovora. Ponosan je na činjenicu da je u stanju a uspešno reši veliku većinu slučajeva, čak i kada podrazumevaju izuzetno složena finansijska pitanja ili specifične porodične prilike.

Međutim, životne okolnosti ponekad mogu biti takve da je za određene predmete ipak neophodno da vodi sudski postupak radi zaštite interesa klijenta. S tim u vezi, čak i kroz svaki inicijalni sastanak sa klijentom, Aleksandar razmišlja o strategiji za eventualni sudski postupak. Iskustvo koje ima u zastupanju klijenata pred sudovima, detaljna analiza i priprema predmeta, kao i sposobnost nalaženja kreativnih rešenja ga čini izuzetno uspešnim u svom poslu. Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Deoba bračne imovine
  • Starateljstvo nad maloletnom decom
  • Zaštita od nasilja u porodici
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravosudni ispit pred Ministarstvom Pravde Republike Srbije
  • Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda
 • null

  Članstvo u organizacijama:

  • Član Advokatske komore Beograda
  • Član Advokatske komore Srbije
  • Međunarodna Advokatska komora sa sedištem (London, Velika Britanija)
 • null

  Kontakt:

  T: (+381) 11 45 55 731
  E-mail: aleksandar.pavleski@pavleski-law.rs
  LinkedIn: Linkedin

Aneta Adžić

Pravnik sa položenim pravosudnim ispitom | Saradnik

Aneta je specijalizovana za porodično pravo i u okviru advokatske kancelarije je zadužena za pravno savetovanje i zastupanje klijenata pred sudovima. Ima bogato iskustvo u svim vrstama porodičnih sporova, kao što su brakorazvodne parnice, vršenje roditeljskog prava, nasilje u porodici.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obavljenog pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji sa uspehom je položila pravosudni ispit.

Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Deoba zajedničke imovine
  • Vršenje roditeljskog prava
  • Zaštita od nasilja u porodici
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravosudni ispit pred Ministarstvom Pravde Republike Srbije

Marko Savić

Advokat | Saradnik

Marko je advokat saradnik u okviru advokatske kancelarije Pavleski Law. On je svoju karijeru započeo kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Nakon završenog pripravničkog staža bio je zaposlen u Ministarstvu finansija Republike Srbije, gde je stekao praktična znanja iz oblasti poreskog prava. Posle svog angažmana u ministarstvu finansija položio je pravosudni i advokatski ispit, nakon čega je postao advokat.

Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Zaštita od nasilja u porodici
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravosudni ispit pred Ministarstvom Pravde Republike Srbije
  • Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda
 • null

  Članstvo u organizacijama:

  • Advokatska komore Beograda
  • Advokatska komore Srbije
 • null

  Kontakt:

  T: (+381) 11 45 55 731
  E-mail: office@pavleski-law.rs

Dijana Dedić

Advokat | Saradnik

Advokat Dijana Dedić je saradnik advokatske kancelarije Pavleski za Crnu Goru na predmetima porodičnog i naslednog prava.

Dijana je veći deo svog profesionalnog iskustva stekla radeći na poziciji notarskog saradnika u kancelariji Javnog Beležnika u Podgorici. Na toj poziciji je radila 6 godina. Tokom tog rada se pretežno bavila naslednim, ugovornim i porodičnim pravom. Vodila je ostavinske i druge postupke značajne za porodične odnose.

Ima bogato iskustvo i znanje kada je reč o porodičnim i naslednim odnosima, kao i u sastavljanju svih vrsta ugovora. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, upisala se u imenik Advokata Crne Gore. Kroz svoju advokatsku karijeru se bavi građanskim pravom. Zastupa klijente pred svim sudovima i na celoj teritoriji Crne Gore, i to u parničnim, krivičnim i izvršnim sudskim postupcima. Dijana takođe može zastupati klijente i pred sudovima u Srbiji. Dijana govori srpski/crnogorski, engleski i ruski jezik.

Napomena: Shodno odgovarajućim propisima Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Crne Gore, Advokat Dijana Dedić je nezavisni advokat – saradnik Advokatske kancelarije Pavleski.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Starateljstvo nad detetom
  • Alimentacija
  • Nasilje u porodici
  • Ostavinski postupak
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
  • Pravosudni ispit pred Ministarstvom Pravde Crne Gore
  • Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Crne Gore
 • null

  Članstvo u organizacijama:

  • Advokatska komora Crne Gore
  • Udruženje pravnika Crne Gore
 • null

  Kontakt:

  T: (+381) 11 45 55 731
  E-mail: dijana.dedic@pavleski-law.rs

Aleksandra Veselinović

Advokatski pripravnik

Aleksandra se kao advokatski pripravnik pridružila timu Advokatskoj kancelariji Pavleski krajem 2019 godine. Zadužena je za zastupanje klijenata pred sudovima, kao i za pravnu analizu i sastav podnesaka u porodičnim sporovima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Na master studijama je sa najvišom ocenom uspešno odbranila master rad na temu “Direktori kao subjekti dužnosti izbegavanja sukoba interesa u smislu zabrane korišćenja korporativnih prilika”.

Dobila je pohvalnicu Pravnog fakulteta 2016 i 2017 godine za postignut izuzetan akademski uspeh. Tokom studiranja bila je stipendirana od strane Pravnog fakulteta, grada Šapca i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Zaštita od nasilja u porodici
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Irina Mihailović

Advokatski pripravnik

Irina je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Pavleski. U okviru advokatske kancelarije je zadužena za zastupanje klijenata pred sudovima, kao i za istraživanje sudske prakse i sastavljanje podnesaka u porodičnim sporovima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Beogradu.

Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Vršenje roditeljskog prava
  • Nasledno pravo
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Nikolina Paunović

Advokatski pripravnik

Nikolina se kao advokatski pripravnik pridružila pravnom timu Advokatske kancelarije Pavleski 2021. godine. U okviru kancelarije je zadužena za zastupanje klijenata pred sudovima, kao i za pravnu analizu i sastav podnesaka u porodičnim sporovima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Trenutno pohađa master studije na istom fakultetu-Poslovno pravo.

Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Ekspertiza:

  • Razvod braka
  • Vršenje roditeljskog prava
  • Nasledno pravo
 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta Union
  • Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Radmila Stojković

Poslovni asistent

Radmila se u advokatskoj kancelariji Pavleski bavi administracijom i finansijama. Zadužena je za standardizaciju tokova rada i unapređenje radnih procesa u pogledu administracije i finansija, a kako bi svakodnevno poslovanje advokatske kancelarije funkcionisalo nesmetano.

Takođe je zadužena za: organizaciju sastanaka, vođenje različitih baza podataka, komunikaciju sa klijentima, kao i za pružanje druge administrativne podrške advokatima.

Govori srpski i engleski i jezik.

 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Scroll to Top