Privredno pravo

Osnivanje ogranka

Ogranak privrednog društva

Prema Zakonu o privrednim društvima ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Pritom, u pravnom prometu, ogranak istupa u ime i za račun privrednog društva čiji je deo.

probijanje pravne ličnosti

Probijanje pravne ličnosti

Institut probijanja pravne ličnosti (eng. lifting the veil – piercing the corporate veil) regulisan je Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: „ZPD“), koji propisuje na koja se to lica i pod kojim uslovima navedeni institut primenjuje.

Advokat za privredno pravo

Ekonomske mere za pomoć privredi

Bez obzira na nivo ekonomske stabilnosti i snage pogođenih država pre proglašenja pandemije virusa COVID-19, stabilizacija privrede i očuvanje opšte ekonomske stabilnosti je nužno. Ovi ciljevi se ostvaruju donošenjem odgovarajuće regulative i paketa mera. Srbija nije izuzetak.

Scroll to Top