Privredno pravo

Osnivanje ogranka

Ogranak privrednog društva

Prema Zakonu o privrednim društvima ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Pritom, u pravnom prometu, ogranak istupa u ime i za račun privrednog društva čiji je deo.

Scroll to Top