Radno pravo

Advokat za radno pravo

Uvećana zarada

Zakonom o radu svakom zaposlenom je garantovano pravo na odgovarajuću zaradu, samim tim i na uvećanu zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Pritom, svim zaposlenima koji rade kod određenog poslodavca garantuje se jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod tog poslodavca.

Advokati beograd

Godišnji odmor prema Zakonu o radu

Prema Zakonu o radu, lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni, imaju više različitih prava. Tako, zaposlenom je samim zakonom garantovano pravo na zaradu, pravo na naknadu troškova prevoza, pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu (samim tim i pravo na naknadu štete usled povrede na radu), pravo na plaćeno odsustvo i slično.

Izmena ugovora o radu

Aneks ugovora o radu

Međusobni odnos poslodavca i zaposlenog se uređuje ugovorom o radu, koji se zaključuje u skladu sa zakonom. Naravno, činjenično stanje na osnovu kojeg je konkretni ugovor zaključen se može promeniti u periodu od zasnivanja radnog odnosa pa do njegovog prestanka, tako da je potrebno da se ugovor prilagodi nastalim promenama.

Klauzula zabrane konkurencije

Svako ima pravo da slobodno, u skladu sa svojim sposobnostima i znanjima, bira gde će se zaposliti, odnosno da li će samostalno obavljati određenu delatnost. Jedan od načina na koji se ova sloboda ograničava jeste i klauzula zabrane konkurencije, koju u članovima 161 i 162 uređuje važeći Zakon o radu Republike Srbije.

Scroll to Top