Uncategorized

Nezakonit otkaz

Nezakonit otkaz

Zakon o radu (ZOR) propisuje razloge za prestanak radnog odnosa. Jedan od tih razloga svakako je i otkaz ugovora o radu, s tim da ugovor može da otkaže kako zaposleni, tako i poslodavac.

probijanje pravne ličnosti

Probijanje pravne ličnosti

Institut probijanja pravne ličnosti (eng. lifting the veil – piercing the corporate veil) regulisan je Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: „ZPD“), koji propisuje na koja se to lica i pod kojim uslovima navedeni institut primenjuje.

Scroll to Top