Advokatska kancelarija seminar

Uspešno održan webinar na temu „Ugovor na daljinu kod finansijskih usluga“

Dana 28.07.2020. godine naš advokat Pavleski Aleksandar je bio predavač na webinaru u organizaciji Forum Media Group i govorio je na temu “Zaštita korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu”.

Učesnici webinara su bili lica zaposlena pretežno u bankama i osiguravajućim kompanijama imajući u vidu da je akcenat predavanja bio na obavezama pružaoca finansijskih usluga prilikom ugovaranja na daljinu.

Uspešno smo razjasnili sve nedoumice koje pružaoci finansijskih usluga imaju prilikom zaključenja online kredita ili prilikom online prodaje osiguranja.

Advokatska kancelarija seminar

Obrađene teme na webinaru su:

  • Pojam ugovora na daljinu sa osvrtom na specifičnosti zaključenja
  • Ugovorne strane kod ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu
  • Sredstva i način komunikacije na daljinu
  • Dostavljanje informacija korisniku u predugovornoj fazi
  • Sadržina informacija o pružaocu usluge, o usluzi, o ugovoru, o načinu rešavanja sporova
  • Odustanak korisnika od ugovora (razlozi, rokovi, izjava o odustanku)
  • Pravne posledice odustanka i troškovi pružaoca finansijske usluge prilikom odustanka korisnika
  • Preuzimanje obaveza u ugovoru koje korisnik nije tražio
  • Raskid ugovora
  • Odricanje korisnika od prava koja mu garantuje zakon

Ovom prilikom se Advokatska kancelarija Pavleski Law zahvaljuje organizatoru webinara na ukazanom poverenju, kao i svim polaznicima koji su imali aktivno učestvovanje povodom ove aktuelne teme.

Datum: 29.07.2020.

Scroll to Top