Rad od kuće i vanredno stanje

Pisali smo o uticaju vanrednog stanja na rad sudova, javnih tužilaštava i advokata. U ovom tekstu ćemo pokušati da u objasnimo na koji način nastala situacija utiče na organizaciju rada poslodavca. Proglašenje vanrednog stanja u Republici Srbiji i uvođenje različitih mera za cilj ima sprečavanje širenja zaraze izazvane virusom COVID-19. Novonastala situacija se odražava na sve aspekte života, pa samim tim i na poslovnu sferu. Kako bi se istovremeno zaštitili zaposleni i obezbedilo optimalno funkcionisanje privrede, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2020 – dalje: Uredba).

Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 16. marta 2020. godine i namenjena je svim poslodavcima kao svojevrsno uputstvo za organizovanje poslovanja s obzirom na novonastale okolnosti.

Lawyer 5

Koje su obaveze poslodavca za vreme trajanja vanrednog stanja?

 • Poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Navedenu meru poslodavac može predvideti sledećim aktima (alternativno):
 1. opšti akt poslodavca (npr.Odluka o upućivanju zaposlenih na rad od kuće)
 2. rešenje poslodavca (donosi se za svakog zaposlenog pojedinačno)
 3. aneks ugovora o radu (za svaki ugovor o radu pojedinačno)

Za poslodavce koji zapošljavaju veći broj lica, donošenje opšteg akta svakako je najrazumnije rešenje. Bez obzira na način na koji se zaposleni upućuju na rad od kuće, Uredba obavezuje poslodavca da naznači sledeće:

 • trajanje radnog vremena
 • način vršenja nadzora nad radom zaposlenih

Poslodavac je takođe obavezan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van radnih prostorija.

 • Kada nije moguć rad od kuće

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad od kuće mora svoje poslovanje uskladiti sa uslovima vanrednog stanja na sledeći način:

 • organizovanje rada u smenama, a sve kako bi što manji broj zaposlenih bio u isto vreme u istoj prostoriji
 • održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim putem, odnosno drugim odgovarajućim putem, poput video linka, video poziva i sl.
 • odlaganje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, a sve imajući u vidu važeće mere o zabrani kretanja, koje se redovno menjaju u skladu sa procenom trenutne situacije i nivoa opasnosti od zaraze.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da zaposlene uputi na rad od kuće, odnosno ukoliko određeni broj zaposlenih zbog prirode posla koji obavljaju mora da ostane u prostorijama poslodavca, potrebno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite, kako zaposlenih, tako i klijenata i drugih lica sa kojima oni dolaze u kontakt.

Bitno je istaći da tokom nastale situacije navedene promene (rad od kuće, rad na daljinu i slično) predstavljaju jedinu promenu u odnosu poslodavac-zaposleni. Sva ostala prava i obaveze iz radnog odnosa važe shodno zaključenom ugovorom o radu i drugim aktima.

Navedene mere se odnose na održavanje lične higijene i higijene prostora, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i preporukama Ministarstva zdravlja i Klinike za intektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.

U skladu sa navedenim, poslodavac je dužan da obezbedi dovoljne količine zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, kako za zaposlene, tako i za lica sa kojima oni dolaze u neposredni kontakt. Preporuka je da poslodavac donese uputstvo za zaposlene, u kojem će biti navedene mere koje isti treba da preduzimaju svakodnevno, kao što su:

 • redovno dezinfikovanje radnih površina i provetravanje prostorija
 • pranje ruku vodom i sapunom i korišćenje dezinfekcionih sredstava sa 70% alkohola
 • nošenje zaštitnih maski i rukavica za jednokratnu upotrebu
 • držanje odstojanja od najmanje jednog metra sa drugim zaposlenima i ostalim licima sa kojima tokom rada dolaze u kontakt

Naglašavamo da je poslodavac dužan da obezbedi dovoljnu količinu zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i sredstava za ličnu higijenu, kako bi zaposleni i ostala lica bili adekvatno zaštićeni.

Takođe, kako su, prema izveštajima domaćih i stranih stručnjaka, hronični bolesnici i lica starija od 65 godina najugroženije kategorije, poslodavac nekim od gorenavedenih akata treba da predvidi da su navedena lica oslobođena od obaveze rada.

Ponašanje poslodavaca u skladu sa Uredbom za rezultat ima zaštitu zaposlenih i očuvanje dinamike rada u onoj meri u kojoj je to u novonastaloj situaciji moguće. Dakle, fleksibilnost i odgovorno ponašanje najbolji su odgovor na trenutnu situaciju u kojoj se svet nalazi.

Za sva pitanja i konsultacije povodom radnih odnosa tokom trajanja vanrednog stanja, Advokatska kancelarija Pavleski Law vam stoji na raspolaganju.

Autor: Advokatski pripravnik Aleksandra Veselinović

Datum: 22.03.2020.

Scroll to Top