Advokat za parnični postupak

Normalizacija rada sudova u Srbiji

Narodna skupština Republike Srbije je 6. maja 2020. godine donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja. Odluka je istog dana objavljena u Službenom glasniku RS i tada je i stupila na snagu. Ukidanje vanrednog stanja svakako je neophodan preduslov za vraćanje u redovne životne tokove.

Visoki savet sudstva je 7. maja 2020. godine doneo Zaključak u kojem je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za normalan rad sudova, tako da će počev od 11. maja 2020. godine sudovi na teritoriji Republike Srbije redovno raditi.

Naravno, ukidanje vanrednog stanja ne znači ujedno i da je prestala epidemija izazvana virusom COVID-19. Dakle, opasnost jeste umanjena, ali i dalje postoji. Iz tog razloga, Zaključkom su predviđene posebne mere za sledeća lica:

 • Zaposlene u sudovima
 • Stranke koje dolaze u sud
 • Pripadnike pravosudne straže
 • Zaposlene na šalterima sudova, pošte i banke
 • Zaposlene u kafe kuhinjama
 • Zaposlene na poslovima održavanja higijene
Advokat za parnični postupak

Mere prevencije u sudovima

Prilikom ulaska u zgradu navedena lica su dužna da se pridržavaju sledećih mera:

 • Prolazak kroz dezo barijeru radi dezinfekcije obuće
 • Dezinfekcija ruku asepsol sredstvom
 • Bezbedonosni pregled (prolazak kroz metal detektor vrata i bezbedonosni skener uređaj)
 • Validacija lične identifikacione kartice – važi samo za zaposlene, dok se stranke prijavljuju tako što podnose lični identifikacioni dokument i navode razlog za dolazak u zgradu suda
 • Nošenje higijenske maske koja dobro pokriva nos i usta
 • Nošenje higijenskih rukavica (preporučljivo)
 • Poštovanje mera o bezbednom rastojanju, odnosno poštovanje fizičke distance od drugih osoba od najmanje 1,5 metara – navedeno se odnosi i na sve šaltere u zgradama sudova, sudnice i čekaonice, s tim da se za ulazak u sudnicu poštuje pravilo prioriteta. U tom smislu, u sudnice najpre ulaze okrivljeni, branioci i druga pozvana lica, dok je ostalima to omogućeno samo ako je moguće postići odgovarajuću distancu. Ukoliko sudnica ne ispunjava prostorne uslove za postizanje distance, u istu neće biti omogućen ulazak.
 • Korišćenje lifta tako da u istom istovremeno borave najviše dve osobe i to tako da stoje dijagonalno jedna od druge
 • Redovno provetravanje radnog prostora – važi samo za zaposlene
 • U kafe kuhinjama je dozvoljen boravak samo licima koja u njima rade
 • Redovno čišćenje prostorija i vođenje računa o tome da je zgrada snabdevena dovoljnom količinom sredstava za higijenu – odnosi se na zaposlene na poslovima održavanja higijene

Biće onemogućen ulazak ulazak u zgradu suda licima koja:

 • Ne nose zaštitnu opremu (pre svega se misli higijenske maske)
 • Ne žele da se podvrgnu higijenskoj i bezbedonosnoj zaštiti
 • Nepridržavanje mera o bezbednoj udaljenosti, s tim da onemogućavanju ulaza prethodi opomena od strane pripadnika pravosudne straže

Predsednici svih sudova su dužni da počev od 8. maja 2020. godine na sajtu suda, oglasnoj tabli i ulazu u sud istaknu Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima.

Shodno navedenom obaveštavamo klijente i druga zainteresovana lica da Advokatska kancelarija Pavleski Law od 11.05.2020. radi u punom kapacitetu uz poštovanje mera zaštite od infekcije.

Datum: 08.05.2020.

Scroll to Top