Advokat u Beogradu

Sudski rokovi tokom vanrednog stanja

Nakon što je vanredno stanje proglašeno, postalo je jasno da, ukoliko isteknu prekluzivni rokovi za preduzimanje određenih pravnih radnji, građani neće moći da ostvare svoja prava, zajemčena Ustavom i drugim opštim aktima. Iz navedenog razloga, Vlada RS je donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 38/2020), u daljem tekstu: Uredba. Uredba je stupila na snagu 20. marta 2020. godine, odnosno danom objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Zbog čega je bitno da rokovi ne teku?

Proglašenje vanrednog stanja dovodi do promena u uobičajenom načinu života, iz razloga što ograničavanje pojedinih prava i sloboda u ovakvim okolnostima postaje dozvoljeno. Ograničena je pre svega sloboda kretanja. Kada se tome doda izmenjen režim rada nadležnih institucija, jasno je da bi mnogi građani propustili rokove za preduzimanje određenih parničnih radnji, npr. podnošenje tužbe. Propuštanje prekluzivnog roka znači trajni gubitak mogućnosti da se određeno pravo ostvari pred sudom.

Kako je proglašeno vanredno stanje, jasno je da građani svoja prava pred sudom nisu mogli da ostvare ne zbog nepažnje ili nezainteresovanosti, već usled nastupanja okolnosti na koje oni objektivno nisu mogli da utiču. Zato je Vlada RS i donela ovu Uredbu, kako bi se sprečio gorenavedeni scenario.

Advokat u Beogradu

Rokovi na koje se Uredba odnosi

Prema Uredbi, dok traje vanredno stanje, ne teku rokovi za podnošenje sledećih podnesaka:

  1. tužba u parničnom postupku

  2. privatna tužba u krivičnom postupku

  3. predlog za pokretanje vanparničnog postupka

  4. predlog za pokretanje postupka izvršenja i obezbeđenja

  5. tužba u upravnom sporu

  6. ustavna žalbe

Takođe, u postupcima koji se vode po osnovu nabrojanih akata, dok traje vanredno stanje, ne teku rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u tim postupcima.

Dok traje vanredno stanje, ne teku rokovi ni za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova u sledećim postupcima:

  1. krivični postupci
  2. prekršajni postupci
  3. postupci za privredne prestupe

Navedeni rokovi počinju da teku po prestanku vanrednog stanja.

U jednom od ranijih tekstova govorili smo o preporuci za rad sudova i javnih tužilaštava koju je Ministarstvo pravde donelo 17. marta 2020. godine, neposredno nakon dana proglašenja vanrednog stanja, 15. marta. Tom prilikom smo objasnili kako navedena preporuka utiče na rad sudova, javnih tužilaštava, ali i advokata, sa zaključkom da advokati rade na redukovan način shodno preporukama.

Za sva pitanja i konsultacije u vezi sa primenom Uredbe i svih drugih propisa tokom trajanja vanrednog stanja, Advokatska kancelarija Pavleski Law vam stoji na raspolaganju.

Datum: 26.03.2020.

Scroll to Top