PONIŠTAJ BRAKA

Porodično pravo

Brak koji je ništav ili rušljiv može biti poništen u sudskom postupku, s tim da i ovi brakovi do poništenja proizvode sva pravna dejstva koja proizvode punovažni brakovi.

Kada je brak poništen, smatra se da isti nikada nije ni bio zaključen.

 • null

  KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU RAZVODA I PONIŠTAJA BRAKA?

  Pošto se oba postupka završavaju sudskom odlukom glavna je razlika u tome kakvu posledicu po brak ima ta odluka. Tako, kod razvoda braka, brak prestaje da postoji trenutnom pravnosnažnosti presude, dok odluka o poništaju braka ima za posledicu fikciju da brak nikada nije ni postojao.

 • null

  ŠTA JE NIŠTAV ILI RUŠLJIV BRAK?

  Ništavi i rušljivi brakovi su takozvani lažni (fiktivni) brakovi koji mogu biti poništeni u sudskom postupku. Međutim, ne mora da znači da ovakvi brakovi nužno moraju da budu poništeni, sve u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja. Zbog toga je važno da u ovakvom sudskom postupku angažujete advokata za poništaj braka, koji će se pobrinuti da Vaši interesi budu adekvatno predstavljeni i zaštićeni.

KADA JE BRAK NIŠTAV, ODNOSNO KADA MOŽE DOĆI DO PONIŠTAJA BRAKA?


Brak je ništav ukoliko postoji neki od sledećih razloga ništavosti:

 • Brak je sklopljen između osoba istog pola
 • Lica koja su sklopila brak nisu dala potvrdne izjave
 • Brak nije sklopljen pred matičarem
 • Brak nije sklopljen radi ostvarivanja zajednice života supružnika (osim kada je zajednica života supružnika naknadno uspostavljena)
 • Brak je sklopljen za vreme trajanja ranijeg braka jednog od supružnika (osim kada je ranije sklopljen brak u međuvremenu prestao)
 • Brak je sklopilo lice nesposobno za rasuđivanje (ukoliko lice u međuvremenu postane sposobno za rasuđivanje, brak je rušljiv)
 • Brak su sklopili krvni, adoptivni ili tazbinski srodnici između kojih sklapanje braka nije dozvoljeno
 • Brak su sklopili staratelj i štićenik.

KADA JE BRAK RUŠLJIV?


 • Brak je ništav ukoliko postoji neki od sledećih razloga rušljivosti:
 • Brak je sklopilo maloletno lice bez dozvole suda
 • Supružnik je na sklapanje braka pristao pod prinudom, odnosno kada je kod njega/nje drugi supružnik ili neko treći silom ili pretnjom izazvao opravdan strah
 • Supružnik je na sklapanje braka pristao u zabludi o ličnosti drugog supružnika ili o nekoj njegovoj bitnoj osobini.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU NIŠTAVIH I RUŠLJIVIH BRAKOVA?


Ukoliko je brak ništav, poništaj tog braka mogu tražiti supružnici, druga zainteresovana lica i javni tužilac, dok poništaj rušljivog braka mogu tražiti samo supružnici, dok u slučaju rušljivosti tužbu za poništaj braka mogu podneti supružnici, odnosno njihovi zakonski zastupnici, ukoliko su u pitanju maloletna lica. Međutim, treba napomenuti da je posledica sudske odluke kojom se brak poništava ista bez obzira na razlog zbog kojeg je postupak inicijalno i pokrenut.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Zaštita od nasilja u porodici

Hitne mere

Lažna prijava za nasilje u porodici

Ukidanje mera zaštite

Oduzimanje roditeljskog prava

Scroll to Top