NASILJE U PORODICI

Porodično pravo

Nasilje u porodici je nažalost svakodnevna pojava. Kao advokati koji se u svom radu često sreću sa predmetima nasilja u porodici, izuzetno smo svesni činjenice u kojoj meri je neophodno na vreme reagovati u ovakvim situacijama.

Vreme je uvek od suštinskog značaja u ovim postupcima, zbog čega smo uvek spremni da brzo reagujemo kako bismo zaštitili klijenta i njegovu porodicu. Sa jedne strane je bitno zaštiti žrtvu nasilja od eventualne dalje eskalacije nasilja, a sa druge strane je potrebno brzo reagovati u cilju obezbeđivanja dokaza za dalji postupak.

Naši advokati za razvod braka zastupaju klijente u sledećim predmetima:

 • null

  Zastupanje u postupku nasilja u porodici

  Ako dođe do pojave nasilja, pružamo potrebnu pravnu zaštitu svojim klijentima u parničnom i krivičnom postupku.

 • null

  Zahtev za donošenje hitne mere

  Ukoliko je potrebno hitno reagovati, naši advokati Vam mogu pomoći da dobijete neku od hitnih mera za zaštitu od nasilja kako ne bi došlo do nenadoknadive štete.

 • null

  Ukidanje mera zaštite

  Ukoliko ranije izrečena mera zaštite od nasilja u porodici više nije potrebna možemo Vam pomoći u postupku ukidanja izrečene mere.

 • null

  Zaštita od lažne prijave za nasilje

  U krivičnom postupku branimo klijente od lažne prijave za nasilje u porodici, odnosno zastupamo klijente u parničnom postupku kada je podneta tužba protiv njih za nasilje u porodici.

 • null

  Oduzimanje roditeljskog prava

  Roditelj koji na bilo koji način vrši nasilje nad detetom, kao ako na drugi način ne postupa prema interesu deteta može biti lišen roditeljskog prava.

 • null

  Razvod braka zbog nasilja

  Nasilje između supružnika je jedan od čestih uzroka za razvod braka. Naši advokati Vam mogu efikasno pomoći u pogledu zaštite od nasilja sa jedne i procedure u pogledu razvoda braka sa druge strane.

Koji su oblici nasilja u porodici?


Kada se govori o nasilju u porodici pre svega se misli na fizičko zlostavljanje jednog člana porodice prema drugom. Ali nasilje u porodici je ipak znatno šire od toga. Pored fizičkog, nasilje u porodici može biti psihičko nasilje u porodici , verbalno i seksualno nasilje u porodici .

Kako zaustaviti nasilje u porodici?


 • Podneti krivičnu prijavu za nasilje u porodici
 • Podneti tužbu parničnom sudu za zaštitu od nasilja u porodici

Kako dokazati nasilje u porodici?


Kada je u pitanju fizičko ili seksualno zlostavljanje, dokazivanje može biti relativno lako. Uz druge dostupne dokaze, najvalidniji su pred sudom detaljni izveštaji lekara sa opisom povreda žrtve nasilja.

Međutim, kada je u pitanju psihičko zlostavljanje, dokazivanje je znatno teže jer ne postoje fizički dokazi. Zbog toga je u ovim slučajevima bitno da postoji bar neki materijalni trag o zlostavljanju (sms, e-mail) ili postojanje svedoka (ukućani ili druga lica) koji mogu svedočiti da postoji nasilje u porodici.

Ko je sve član porodice u smislu zaštite od nasilja u porodici?


 • supružnici ili bivši supružnici
 • deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo
 • lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu
 • vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri
 • lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude
 • rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Koje su hitne mere za zaštitu od nasilja u porodici?


 • izdavanje naloga za iseljenje nasilnika iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti
 • izdavanje naloga za useljenje žrtve nasilja u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti
 • zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti
 • zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice
 • zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Scroll to Top