SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
(SAMOSTALNO STARATELJSTVO)

Porodično pravo

Samostalno starateljstvo je pojam koji se ustalio u svakodnevnoj komunikaciji ljudi i predstavlja laički naziv za pravni pojam samostalno vršenje roditeljskog prava.

Roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo nad detetom ima pravo i dužnost da se stara o detetu. Staranje o detetu obuhvata: čuvanje, podizanje, vaspitanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje, kao i upravljanje i raspolaganje imovinom deteta.

 • null

  U kojim situacijama roditelj sam vrši roditeljsko pravo?

  • Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili je potpuno lišen roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti.
  • Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo kada samo on živi sa detetom, a sud još nije doneo odluku o vršenju roditeljskog prava.
  • Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava.
  • Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a zaključili su sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, ali sud proceni da taj sporazum nije u najboljem interesu deteta.
  • Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

  Dakle, ukoliko dođe do razvoda braka u kojem roditelji imaju zajedničko maloletno dete, a ne žele ili okolnosti ne omogućavaju zajedničko vršenje roditeljskog prava, mogu da zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili da tu odluku donese sam sud na osnovu tužbe roditelja koji zahteva da sam vrši roditeljsko pravo.

 • null

  Šta je sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava?

  Ovim sporazumom roditelji postižu dogovor o:

  • poveravanju deteta jednom roditelju (koji roditelj će samostalno vršiti roditeljsko pravo);
  • visini alimentacije (roditelj koji ne vrši samostalno roditeljsko pravo ima dužnost da izdržava dete);
  • načinu održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kojim dete ne živi

  Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo. Pitanja koja bitno utiču na život deteta su: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

 • null

  Šta ako ne postoji dogovor roditelja?

  Ukoliko roditelji ne postignu dogovor o vršenju roditeljskog prava, odluku o poveravanju deteta donosi sud u parničnom postupku. Postupak se pokreće tužbom roditelja koji zahteva da samostalno vrši roditeljsko pravo.

  U ovom postupku sud se vodi najboljim interesima deteta, zbog čega je neophodno da nadležni Centar za socijalni rad dostavi sudu nalaz i stručno mišljenje.

  Prilikom odlučivanja sud vrednuje i finansijsku stabilnost roditelja, ali to ne predstavlja odlučujući faktor. Od značaja su pre svega psiho-fizičko zdravlje roditelja i deteta, uzrast i pol deteta, način života roditelja, odnos deteta i roditelja, želja deteta (pod uslovom da ima dovoljno godina).

  Kada sud donese odluku o poveravanju deteta jednom roditelju, istovremeno odlučuje o visini doprinosa drugog roditelja na ime izdržavanja deteta (alimentacija), kao i o modelu odvijanja ličnih odnosa deteta sa roditeljem kod kog dete ne živi.

Scroll to Top