ALIMENTACIJA

Porodično pravo

U bliskoj vezi sa razvodom braka i starateljstvom nad detetom je i pitanje alimentacije, odnosno izdržavanje deteta. Zakonsko izdržavanje je od egzistencijalne važnosti za primaoca, ali i za davaoca izdržavanja. Kada su roditelji razdvojeni pojavljuje se pitanje doprinosa za izdržavanje deteta. Iznosi alimentacije su fiksni i određuje ih sud.

Zakonskom izdržavanju je data velika pažnja iz ugla zakonodavca pa je nedavanje izdržavanja predviđeno i kao krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna. Međutim, iako se u društvu najčešće govori o izdržavanju deteta nakon razvoda ili prestanka vanbračne zajednice, jako bitno pitanje u pogledu zakonskog izdržavanja je i obaveza izdržavanje roditelja ili drugih srodnika.

Naši advokati za razvod braka zastupaju klijente u sledećim predmetima:

 • null

  Izdržavanje deteta

  Dete kao poverilac ima pravo na izdržavanje roditelja dok postoje potrebe za tim.

 • null

  Izdržavanje roditelja

  Analogno izdržavanju deteta, postoji i izdržavanje roditelja od strane deteta kada roditelj nema dovoljno sredstava za život ili je nesposoban za rad.

 • null

  Promena visine alimentacije

  Visina alimentacije nije činjenica koja se utvrđuje samo jednom. Promena visine alimentacije je uvek moguća kada nastane životna promena u pogledu potreba deteta ili mogućnosti roditelja.

 • null

  Ukidanje alimentacije

  Radi donošenja odluke o ukidanju alimentacije (kada su prestali razlozi za isplatu) potrebno je podneti odgovarajuću tužbu radi donošenja odluke suda.

 • null

  Krivično delo nedavanja alimentacije

  Ukoliko obveznik plaćanja alimentacije svoju obavezu ne vrši ili je vrši neredovno postoji mogućnost kažnjavanja u krivičnom smislu. U ovim postupcima zastupamo oštećene pred sudom, ali i branima klijente protiv kojih je podneta krivična prijava.

 • null

  Prinudna naplata alimentacije

  Kada obveznik alimentacije ne isplaćuje istu, poverilac može pokrenuti izvršni postupak radi naplate nenaplaćene alimentacije i pripadajuće kamate. U ime klijenta podnosimo predlog za izvršenje i zastupamo kroz proces izvršnog postupka.

Do kada postoji obaveza plaćanja alimentacije za dete?


Obaveza plaćanja alimentacije postoji do 26. godine ukoliko je dete na redovnom školovanju. Međutim, u pojedinim situacijama školovanje može da bude i fiktivno.

Najčešći primeri su situacije kada dete upiše osnovne ili master studije samo da bi bilo upisano na evidenciji fakulteta, a zapravo ne odlazi na predavanja ili ne polaže ispite. Takvi postupci deteta mogu biti razlog za ukidanje alimentacije.

Kako se određuje visina alimentacije?


Visina alimentacije nije jednaka za svu decu, odnosno sve porodice. Generalno bi visina trebalo da omogućuje detetu minimum isti nivo životnog standarda kakav ima roditelj. Mnogobrojne činjenice utiču na procenu suda o tome koliku će alimentaciju odrediti jer mora naći meru između svih potreba deteta, a da sa druge strane egzistencija roditelja i eventualno lica o kojima se još brine ne bude ugrožena. Prilikom određivanja visine ili promene visine alimentacije sud najviše vodi računa o sledećim kriterijumima jer oni najbolje oslikavaju potrebe deteta sa jedne strane i mogućnosti roditelja sa druge strane.

Starost deteta | Način života deteta | Zdravstveno stanje deteta | Novčana primanja roditelja | Lične potrebe roditelja (hrana, odeća, računi, krediti) | Obaveza roditelja da brine i o drugim licima (deca iz novog braka, stariji roditelji)

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Utvrđivanje i ukidanje alimentacije

Prinudna naplata alimentacije

Krivično delo nedavanja alimentacije

Scroll to Top