MEDJUNARODNO PORODIČNO PRAVO

Porodično pravo

S obzirom na činjenicu da sve veći broj ljudi odlazi u inostranstvo radi posla ili zasnivanja porodice, postaje prilično često da porodični sporovi uključuju element inostranosti.

Razvod braka, starateljstvo nad detetom ili alimentacija, su postupci koji su sami po sebi sa emotivne i procesne strane kompleksni. Kada na to dodamo element inostranosti i mogućnost da se postupak pokrene u više država, dolazimo do velikih dilema za stranku.

Na primer, može se desiti da je neminovno da će do razvoda braka doći, a supružnici su državljani različitih država, žive u različitim državama ili je brak sklopljen u državi u kojoj trenutno ne borave. Prilikom određivanja nadležnosti suda za vaš porodični spor mora se uzeti u obzir veliki broj činjenica. Kod međunarodnih porodičnih sporova se često dešava da je za vođenje postupka nadležno više država. To znači da stranka u pojedinim situacijama može izabrati državu pred kojom će pokrenuti postupak.

Postavlja se pitanje – gde podneti tužbu i kako voditi postupak? Naši advokati mogu za vas stručno identifikovati sve procesne prednosti i mane vođenja postupka u određenoj državi, a kako bi za vas izabrali onu državu u kojoj će vas najlakše i najbolje zastupati u zaštiti vaših prava.

Naši advokati za medjunarodno porodično pravo zastupaju klijente u sledećim postupcima:

 • null

  Medjunarodni razvod braka

  Zastupamo klijente u kompleksnim međunarodnim brakorazvodnim postupcima.

 • null

  Drugi medjunarodni postupci

  Kada je reč i o ostalim postupcima sa elementom inostranosti (starateljstvo, alimentacija, nasledno pravo), takođe važe pravila međunarodnog privatnog prava. Naši advokati su u mogućnosti da Vam pomognu da ostvarite svoja porodična prava u Srbiji, ali i u državi u kojoj vi ili član vaše porodice ne boravi.

 • null

  Medjunarodna otmica dece

  U slučaju neovlašćenog odvođenja deteta preko granice, staratelj deteta ima pravo da u posebnom postupku zahteva hitno vraćanje deteta. Naši advokati za Vas mogu pripremiti svu neophodnu dokumentaciju i pokrenuti postupke inostranstvu radi zaštite vašeg deteta koje je oteto.

 • null

  Priznanje strane presude

  Da bi presuda ili druga odluka iz porodičnih odnosa važila i u drugim državama, osim u državi u kojoj je doneta, potrebno je pokrenuti pred sudom postupak priznanja strane sudske odluke. Ukoliko postoje uslovi, u državi koja je odluku donela stranka može pribaviti apostil potvrdu kako bi se odluka koristila u svim državama koje su ratifikovale Hašku konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije dokumenata.

Kada se na porodične sporove primenjuje medjunarodno pravo?


 • Kada stranke imaju boravište u različitim državama
 • Kada stranke imaju različito državljanstvo
 • Kada stranke imaju boravak u jednoj državi, a zaključili su brak/ugovor u drugoj
 • Prilikom naslednih sporova, kada se boravište ostavioca ili imovina ostavioca nalaze u državi u kojoj naslednici nemaju boravište
 • U drugim situacijama predviđenim zakonom

Zastupanje u inostranstvu


Kao advokatska kancelarija za porodično pravo, svakog dana se bavimo i međunarodnim porodičnim predmetima koji uključuju pre svega zastupanje u Srbiji i Crnoj Gori.

Međutim, kada je u pojedinim situacijama neophodno postupak voditi u nekim drugim državama, mi, kao i drugi advokati u Srbiji nemamo mogućnost direktnog zastupanja klijenata u tim državama.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Međunarodni razvod braka

Međunarodna otmica dece

Priznanje strane presude

Scroll to Top