PORODIČNO PRAVO

Advokati za porodično pravo

Kroz našu praksu smo se susreli sa velikim brojem različitih slučajeva razvoda braka, podela bračne imovine, starateljstva nad decom, nasilja u porodici i drugih.

Zbog tog iskustva smo izuzetno svesni činjenice da je svaka porodica, a samim tim i svaki slučaj iz oblasti porodičnog prava jedinstven i zbog toga mu treba posvetiti vreme i individualan pristup.

Naš cilj je da porodični spor rešimo u što kraćem roku, na stručan i za klijenta najmanje stresan način.

S tim u vezi, svakom predmetu pristupamo analitično i profesionalno, dok svakom klijentu pristupamo sa velikom dozom empatije. Naši advokati će pre svega nastojati da razumeju životnu stranu situacije u kojoj se nalazite, a kako bi efikasno primenili profesionalno znanje i iskustvo u cilju rešavanja porodičnog spora.

Kada je moguće, naš advokatski tim će rešiti spor kroz pregovore sa suprotnom stranom i postizanjem sporazuma. Međutim, kada je potrebno, bićemo spremni na snažnu borbu pred sudom kako bismo uradili sve da za klijenta postignemo najbolje rešenje.


Za krajnji ishod porodičnog spora nesumnjivo u velikoj meri utiče i stručnost i kreativnost advokata. Da bi naši advokati bili u toku sa novim tendencijama i rešenjima u porodičnopravnim sporovima, na dnevnom nivou pored rada na konkretnim predmetima, poklanjamo pažnju i svojoj daljoj profesionalnoj edukaciji kroz analizu slučajeva i proveru aktuelne domaće i međunarodne sudske prakse.

OBLASTI PRAVA U KOJIMA VAM NAŠI ADVOKATI MOGU POMOĆI

 • null

  RAZVOD BRAKA

  Razvod braka je jedno od najbitnijih emotivnih i pravnih pitanja sa kojima ćete se susreti u svom životu. Prema određenim istraživanjima stepen stresa koji supružnici mogu da pretrpe tokom procesa razvoda je izuzetno veliki, i to na drugom mestu nakon stresa usled smrti bliske osobe. Upuštanje u razvod braka bez advokata može biti loše po Vas i Vašu imovinu, kao i po prava koja možete imati nad detetom….

  Pročitaj više..

 • null

  PODELA IMOVINE NAKON RAZVODA

  Podela zajedničke imovine je jedno od ključnih pitanja prilikom pregovora o razvodu, prekidu vanbračne zajednice ili samog postupka razvoda braka. Ukoliko postoji dogovor supružnika, imovina se može podeliti sporazumno, u postupku razvoda. Međutim kada postoji neslaganje u pogledu toga na koji način treba da se podeli imovina, kao i da li je neka imovina zajednička ili posebna, potrebno je voditi poseban parnični postupak za deobu imovine.

  Pročitaj više…

 • null

  STARATELJSTVO NAD DETETOM

  Starateljstvo nad decom je emotivno najosetljivije pitanje u toku razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice. Bilo da bivši partneri mogu da se dogovore u pogledu starateljstva i modela viđanja deteta, bilo da odluku donosi sud usled nemogućnosti dogovora između partnera, bitno je imati advokata na svojoj strani koji će štititi Vaša prava tokom tog procesa.

  Pročitaj više…

 • null

  ALIMENTACIJA

  U bliskoj vezi sa razvodom braka i starateljstvom nad detetom je i pitanje alimentacije, odnosno izdržavanje deteta. Zakonsko izdržavanje je od egzistencijalne važnosti za primaoca, ali i za davaoca izdržavanja. Kada su roditelji razdvojeni pojavljuje se pitanje doprinosa za izdržavanje deteta. Iznosi alimentacije su fiksni i određuje ih sud.

  Pročitaj više…

 • null

  NASILJE U PORODICI

  Nasilje u porodici je nažalost svakodnevna pojava. Kao advokati koji se u svom radu često sreću sa predmetima nasilja u porodici, izuzetno smo svesni činjenice u kojoj meri je neophodno na vreme reagovati u ovakvim situacijama. Vreme je uvek od suštinskog značaja u ovim postupcima, zbog čega smo uvek spremni da brzo reagujemo kako bismo zaštitili klijenta i njegovu porodicu.

  Pročitaj više…

 • null

  UTVRDJIVANJE I OSPORAVANJE OČINSTVA

  Jedno od osnovnih prava deteta prema srpskom Porodičnom zakonu je da zna ko su mu roditelji. U neraskidivoj vezi sa tim su i prava roditelja da održavaju kontakt sa detetom, da ga vaspitavaju i čuvaju. Često, iz raznih životnih okolnosti dete ne zna ko mu je biološki roditelj.

  Pročitaj više…

 • null

  MEDJUNARODNO PORODIČNO PRAVO

  S obzirom na činjenicu da sve veći broj ljudi odlazi u inostranstvo radi posla ili zasnivanja porodice, postaje prilično često da porodični sporovi uključuju element inostranosti. Razvod braka, starateljstvo nad detetom ili alimentacija, su postupci koji su sami po sebi sa emotivne i procesne strane kompleksni. Kada na to dodamo element inostranosti i mogućnost da se postupak pokrene u više država, dolazimo do velikih dilema za stranku.

  Pročitaj više…

 • null

  NASLEDJIVANJE

  Većina ljudi izbegava da razmišlja o trenutku raspravljanja njihove zaostavštine i mogućnosti raspodele svoje imovine testamentom. Međutim, život je takav da upravo odlaganje odluke o raspodeli imovine može da dovede do loših porodičnih odnosa nakon smrti člana porodice. Zbog toga preporučujemo da lica koja imaju vrednu nepokretnu imovinu sačine testament i na taj način odrede na koji način će njihova imovina biti podeljena naslednicima.

  Pročitaj više…

Advokatska tajna u porodičnim sporovima

U poređenju sa ostalim granama prava, u oblasti porodičnog prava, dužnost čuvanja advokatske tajne i apsolutna diskrecija bitno dolaze do izražaja i značaja za klijenta. Sve što je klijent poverio advokatu uvek ostaje između advokata i klijenta. Pored toga, značaj ovakvog pristupa je utvrđena i zakonima jer je propisano da je u porodičnim sporovima javnost na suđenjima isključena.

Scroll to Top