PORODIČNO PRAVO

Kada je reč o porodičnim odnosima, bez obzira da li se radi o razvodu, pravu na alimentaciju ili vršenju roditeljskog prava, kroz našu praksu smo se susreli sa mnogo slučajeva zbog čega smo svesni činjenice da je svaka porodica, a samim tim i svaki predmet iz oblasti porodičnog prava jedinstven i drugačiji. Zbog toga, svakom predmetu treba pristupiti analitično, profesionalno i sa velikim stepenom empatije. Mi, advokati u Advokatskoj kancelariji Pavleski Law, ćemo nastojati da pre svega razumemo kompleksnu situaciju u kojoj se nalazite kako bismo primenili naše profesionalno znanje i iskustvo u cilju rešavanja problema na najmirniji, najefikasniji i za vas najisplativiji način. Uvek kada je moguće nastojaćemo da spor rešimo mirnim putem kroz zajedničke pregovore i postizanje zajedničkog rešenja ili kompromisa pre eventualnog upuštanja u sudski postupak.

Porodično pravo

U poređenju sa ostalim granama prava, u oblasti porodičnog prava, dužnost čuvanja advokatske tajne i apsolutna diskrecija bitno dolaze do izražaja i značaja za klijenta. Sve što je klijent poverio advokatu uvek ostaje između advokata i klijenta. Pored toga, značaj ovakvog pristupa je utvrđena i zakonima jer je propisano da je u porodičnim sporovima javnost na suđenjima isključena.

Advokatska kancelarija Pavleski pruža kompletnu pravnu pomoć iz svih oblasti porodičnog prava. Konkretne advokatske usluge koje pružamo su:

 1. Vođenje pregovora u ime klijenta u postupku sporazumnog razvoda braka
 2. Sastavljanje sporazuma o razvodu braka
 3. Zastupanje u postupku pred sudom radi sporazumnog razvoda braka
 4. Podnošenje tužbe za razvod braka
 5. Zastupanje u postupku razvoda po tužbi

STARATELJSTVO NAD DETETOM

 1. Vršenje roditeljskog prava
 2. Izmena odluke o vršenju roditeljskog prava
 3. Izvršni postupak radi ostvarenja prava na vršenje roditeljskog prava

UTVRĐIVANJE I OSPORAVANJE OČINSTVA

 1. Utvrđivanje i osporavanje vanbračnog očinstva
 2. Utvrđivanje i osporavanje bračnog očinstva

PODELA BRAČNE IMOVINE

 1. Vođenje pregovora po pitanju podele bračne tekovine u toku braka ili prilikom razvoda
 2. Sastavljanje sporazuma o podeli bračne tekovine
 3. Sastavljanje predbračog ugovora pre zaključenja braka i u toku trajanja braka
 1. Podnošenje tužbe za alimentaciju i zastupanje u parničnom postupku radi ostvarivanja prava na alimentaciju
 2. Zastupanje u krivičnom postupku zbog krivičnog dela neplaćanja alimentacije
 3. Podnošenje tužbe radi izmene utvrđenje visine alimentacije (smanjenje ili povećanje visine alimentacije)
 4. Izvršni postupak – prinudna naplata neplaćene alimentacije

NASILJE U PORODICI

Zastupanje u krivičnom i parničnom postupku usled fizičkog, psihičkog, seksualnog nasilja

Scroll to Top