Sudska deoba imovine

Porodično pravo

Kada supružnici ne mogu da se dogovore na koji način će podeliti zajedničku imovinu, odnosno kada nema uslova za zaključenje sporazuma o podeli imovine, deobu imovine sprovodi sud u parničnom postupku na osnovu podnete tužbe.

Udeli supružnika u zajedničkoj imovini su jednaki (svaki supružnik ima po 50%) i to predstavlja zakonsku pretpostavku.

Međutim, svaki supružnik ima pravo da ovu pretpostavku obara, odnosno da zahteva drugačiju podelu. U tom slučaju, teret dokazivanja je na supružniku koji dokazuje da je njegov udeo veći od udela drugog supružnika. Napominjemo da udeo u zajedničkoj imovini ne zavisi samo od ostvarenih materijalnih prihoda, već i od staranja o deci, poslova održavanja domaćinstva, staranja o imovini uzimajući u obzir sve okolnosti koje su od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Kako sud delu zajedničku imovinu supružnika?


Sud može zajedničku imovinu da podeli tako da režim zajedničke imovine pretvori u režim susvojine, u istoj srazmeri za sva prava i obaveze. Od ovog pravila se može odstupiti jedino ako je sporno pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava u zajedničkoj imovini i ako je supružnik prilikom sticanja baš tog prava učestvovao i prihodima iz svoje posebne imovine. Ukoliko se u konkretnom slučaju jednom supružniku prizna veći udeo u sticanju samo za to pojedino pravo, drugi supružnik može da zahteva naknadu na ime svog udela.

Pravo na potraživanje u novcu ima svaki supružnik koji je svojim doprinosom uvećao vrednost zajedničke imovine nakon prestanka zajedničkoj života u braku.

Koji se dokazi koriste u sudskim postupcima za deobu imovine?


  • Pisani dokazi (izvodi iz matičnih knjiga, potvrde o zaradi, zaposlenju, ugovori, akti državnih organa itd.)
  • Saslušanja stranaka na okolnost doprinosa u zajedničkoj imovini
  • Saslušanja svedoka na okolnost doprinosa u zajedničkoj imovini
  • Veštačenja (ekonomsko veštačenje, građevinsko veštačenje itd.)
  • Drugi raspoloživi dokazi

Šta su privilegovane stvari?


Prilikom deobe zajedničke imovine, na zahtev supružnika, može doći do deobe privilegovanih stvari, koje se dodeljuju u isključivu svojinu supružnika koji je podnosilac zahteva. To su: stvari za ličnu upotrebu supružnika, stvari namenjene detetu, stvari za vršenje zanata ili zanimanja, predmeti domaćinstva.

Koliko traju postupci za podelu imovine?


Nažalost, ovi postupci u Srbiji traju u proseku najmanje nekoliko godina. Zbog ove činjenice je velika prednost kada podela imovine može da se izvrši sporazumno (povezati boldovano sa stranicom sporazum o deobi imovine).

Da li pravo na podnošenje tužbe za deobu imovine zastareva?


Ne. Pravo na podelu imovine ne zastareva što znači da se postupak može pokrenuti i više godina nakon samog razvoda ili prestanka vanbračne zajednice.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Scroll to Top