Naš posao je da zaštitimo vaš interes

Dostupni, transparentni i spremni da pomognemo

Naš posao je da zaštitimo vaš interes

Dostupni, transparentni i spremni da pomognemo

Advokatska kancelarija Pavleski Law

Advokatska kancelarija Pavleski je usko specijalizovana za porodično pravo. U tom smislu smo jedina advokatska kancelarija u Srbiji koja je celu svoju praksu posvetila isključivo klijentima kojima je potrebna pomoć advokata u porodičnopravnim odnosima.

Naši advokati zastupaju klijente u oblastima porodičnog prava, kao što su: razvod braka i deoba zajedničke imovine, starateljstvo, alimentacija, izmena modela viđanja deteta, nasilje u porodici itd.

Kao advokati za porodično pravo, svesni smo da su za naše klijente postupci prilikom rešavanja porodičnih sporova mnogo više od bezlične zakonske procedure koju treba obaviti. Porodični sporovi nesumnjivo imaju emotivni, ali i finansijski uticaj na život klijenata i živote članova njihovih porodica.

Delikatnost samih postupaka u raznim aspektima i želja da našim klijentima pomognemo da kroz iste prođu na najefikasniji način su razlozi iz kojih smo posvetili svu našu energiju isključivo porodičnim sporovima.

Kroz razumevanje, empatiju, stručnost i efikasnost u radu, uspevamo da klijentima budemo pravi oslonac i snaga kroz odluke, postupke i zakonske procedure sa kojima se susreću.

Advokatska kancelarija Pavleski Law

Advokatska kancelarija Pavleski je usko specijalizovana za porodično pravo. U tom smislu smo jedina advokatska kancelarija u Srbiji koja je celu svoju praksu posvetila isključivo klijentima kojima je potrebna pomoć advokata u porodičnopravnim odnosima.

Naši advokati zastupaju klijente u oblastima porodičnog prava, kao što su: razvod braka i deoba zajedničke imovine, starateljstvo, alimentacija, izmena modela viđanja deteta, nasilje u porodici itd.

Kao advokati za porodično pravo, svesni smo da su za naše klijente postupci prilikom rešavanja porodičnih sporova mnogo više od bezlične zakonske procedure koju treba obaviti. Porodični sporovi nesumnjivo imaju emotivni, ali i finansijski uticaj na život klijenata i živote članova njihovih porodica.

Delikatnost samih postupaka u raznim aspektima i želja da našim klijentima pomognemo da kroz iste prođu na najefikasniji način su razlozi iz kojih smo posvetili svu našu energiju isključivo porodičnim sporovima.

Kroz razumevanje, empatiju, stručnost i efikasnost u radu, uspevamo da klijentima budemo pravi oslonac i snaga kroz odluke, postupke i zakonske procedure sa kojima se susreću.

Advokati za porodično pravo

Naš advokatski tim ima sposobnost da razume kroz kakvu životnu situaciju prolazite i da za takve situacije predložimo i realizujemo najbolja rešenja. Spremni smo da pomognemo našim klijentima da prevaziđu svaki izazov ili prepreku kako bi bili sigurni da će njihova prava u vezi sa porodičnim odnosima biti maksimalno zaštićena.

Digitalni Portal za klijente

Za nas, kao advokatsku kancelariju koja je orijentisana ka rešavanju problema i zadovoljstvu klijenata, od izuzetnog je značaja da naši klijenti budu upućeni u svaki aspekt svog predmeta kao i svaki aspekt našeg rada na njemu. Prvi preduslov za uspešnu saradnju na predmetu u kome zastupamo klijenta, po našem mišljenju je transparentnost našeg rada.

Zbog toga smo kreirali digitalni Portal za klijente, putem kojeg svi klijenti advokatske kancelarije Pavleski Law, imaju mogućnost 24/7 online pristupa svom predmetu. Portal za klijente pruža našim klijentima mogućnost da u svako doba mogu pristupiti svim informacijama o svom predmetu. Dakle, naši klijenti za svega nekoliko sekundi mogu saznati sve što ih zanima u pogledu svog predmeta i to na svom telefonu ili računaru.

Pročitajte više…

Advokatska kancelarija Pavleski se nalazi u Beogradu. U porodičnim sporovima zastupamo klijente na celoj teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.

Odnos prema klijentima

 Advokatska kancelarija Pavleski od svog osnivanja primenjuje model poslovanja po uzoru na prestižne advokatske kancelarije u zapadnim državama. Takav model rada podrazumeva: stručnost, multidisciplinarni pristup svakom predmetu, dostupnost za klijenta, brzinu u radu, transparentnost u pogledu troškova angažovanja advokata i kreativnost u rešavanju problema.

U cilju konstantnog poboljšanja kvaliteta rada naše advokatske kancelarija, trudimo se da ispratimo tokove u oblasti modernih tehnologija, te smo u tom smislu fleksibilni prilikom pružanja pravne pomoći – ukoliko je potrebno, naši advokati mogu putem različitih platformi pružati pravno savetovanje online i vršiti potrebnu komunikaciju sa klijentima na način koji je za klijenta najefikasniji.

Transparentnost prilikom angažovanja advokata je jako bitna za sve kompanije i pojedince kojima su potrebne advokatske usluge. Zbog toga sa svakim klijentom prilikom početka rada na predmetu, obavezno zaključujemo ugovor o zastupanju koji potpisuju advokat i klijent, a sve iz razloga kako bi svaki klijent naše advokatske kancelarije bio upoznat kako sa svojim, tako i sa pravima i obavezama advokata prilikom pružanja pravne pomoći.

U ugovoru o zastupanju je precizirano, između ostalog, i sledeće: koje su obaveze advokata i drugih zaposlenih u kancelariji, na koji način se vrši komunikacija, kada klijent može očekivati informacije povodom predmeta, koliko košta angažovanje naše advokatske kancelarije i na koji način se vrši plaćanje, koji su razlozi za raskid ugovora o zastupanju itd.

Našem pravnom timu je zadovoljstvo klijenta na prvom mestu, zbog čega pristupamo sa visokim stepenom pažnje svakom predmetu, i to od trenutka kontaktiranja naše advokatske kancelarije do okončanja predmeta.

Scroll to Top