STARATELJSTVO NAD DETETOM

Porodično pravo

Starateljstvo nad decom je emotivno najosetljivije pitanje u toku razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice.

Bilo da bivši partneri mogu da se dogovore u pogledu starateljstva i modela viđanja deteta, bilo da odluku donosi sud usled nemogućnosti dogovora između partnera, bitno je imati advokata na svojoj strani koji će štititi Vaša prava tokom tog procesa.

Naši advokati za razvod braka zastupaju klijente u sledećim predmetima:

 • null

  Samostalno starateljstvo

  parnični postupak povodom na osnovu tužbe jednog roditelja kojom zahteva da samostalno vrši roditeljskog prava

 • null

  Izmena modela viđanja

  Roditelj koji ne vrši samostalno roditeljsko pravo ima pravo da održava kontakt sa detetom prema utvrđenom modelu viđanja. Takav model se može promeniti kako bi interes deteta bio zadovoljen

 • null

  Preseljenje deteta

  U praksi se često dešava da roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo želi da se preseli u drugi grad ili u drugu državu. Takvi postupci izazivaju mnogo pažnje u pogledu prava drugog roditelja povodom vršenja roditeljskog prava

 • null

  Alimentacija

  Dete ima pravo na izdržavanje od strane oba roditelja. Međutim, nakon razvoda, ukoliko je jednom roditelju dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava biće određena alimentacija drugom roditelju dok za to postoje uslovi.

 • null

  Oduzimanje roditeljskog prava

  Roditelj koji ne brine o svom detetu, zanemaruje svoje dužnosti, zlostavlja dete i na drugi način ne postupa prema interesu deteta može biti lišen roditeljskog prava.

 • null

  Otmica i oduzimanje deteta

  Međunarodna otmica deteta ili nedozvoljeno oduzimanja deteta od roditelja je krivično delo koje se nažalost, neretko dešava nakon razvoda braka.

 • null

  Utvrđivanje očinstva

  Da bi otac deteta uopšte mogao da vrši roditeljsko pravo, mora biti upisan u matičnu knjigu rođenih kao otac. Ukoliko nije upisan ili je čak druga osoba upisana umesto njega, potrebno je pokrenuti postupak utvrđivanja ili osporavanja očinstva radi zaštite prava oca deteta.

 • null

  Zlostavljanje deteta

  ukoliko dete od bilo kog člana porodice trpi bilo koji vid zlostavljanja postoje uslovi da se pokrene postupak zaštite od nasilja u porodici

Vrste starateljstva:


 • Zajedničko vršenje roditeljskog prava

Roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo kada žive zajedno, u braku ili u vanbračnoj zajednici, ili kada jje takav model moguć iako su razvedeni ili rastavljeni.

 • Samostalno vršenje roditeljskog prava

Roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo kada mu je sud nakon parničnog postupka presudom dodelio pravo na samostalno vršenje roditeljskog prava. U slučaju da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, drugi roditelj ima pravo da održava kontakt sa detetom na osnovu prethodno utvrđenog modela viđanja.

Kako sud odlučuje koji će roditelj dobiti samostalno starateljstvo?


Zadatak suda u svakom postupku povodom vršenja roditeljskog prava je da proceni šta je najbolji interes deteta shodno konkretnoj situaciji. U tom smislu, sud prilikom donošenja odluke vrednuje sledeće okolnosti:

 • Mišljenje Centra za socijalni rad
 • Uzrast i pol deteta
 • Finansijsku stabilnost roditelja
 • Psiho-fizičko zdravlje i stabilnost roditelja
 • Način života roditelja
 • Želju deteta (ukoliko dete ima dovoljno godina)

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Scroll to Top