Mogu li da tražim smanjenje ili povećanje alimentacije?

Visina alimentacije se ne određuje zauvek. Alimentacija se uvek određuje imajući u vidu okolnosti koje su poznate u vreme donošenja sudske odluke i ta visina važi za budući period, dok se te okolnosti ne promene. Dakle, sud određuje visinu alimentacije imajući u vidu trenutne novčane potrebe deteta i mogućnosti roditelja.

Kada dođe do promene u potrebama deteta ili mogućnostima roditelja visina alimentacije se može menjati na dva načina – može se smanjiti ili povećati. Zahtev za izmenu alimentacije se može istaći uvek kada dođe do promene okolnosti koje su bile bitne u trenutku donošenja postojeće odluke o visini alimentacije.

Povećanje alimentacije se može tražiti:

  • Kada dođe do dužeg proteka vremena (najčešći razlog je inflacija, veće potrebe deteta)
  • Bolest deteta, tj. nastajanje potrebe za medicinskim troškovima koje ne pokriva zdravstveno osiguranje
  • Povećanje zarade ili drugih prihoda roditelja koji je dužnik izdržavanja

Smanjenje alimentacije se može tražiti kada:

  • Roditelj ostane bez posla
  • Roditelj promeni posao i zarađuje manje nego na prethodnom poslu
  • Roditelj postane radno nesposoban
  • Roditelj dobije drugo dete ili postoji potreba da se brine o radno neposobnom supružniku ili roditelju
  • Roditelju se pogorša zdravstveno stanje te je potrebno da plaća lečenje
  • Dete koje je radno sposobno počne da zarađuje

Alimentacija se može promeniti sporazumno ili podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Asistencija advokata u postupcima izmene alimentacije nije obavezna prema zakonu, ali je preporučljivo imati advokata u svim porodičnim sporovima.

 

Scroll to Top