ČESTA PITANJA

 • null

  Da li mi treba advokat?

  Ukoliko ste sebi postavili ovo pitanje, odgovor je najverovatnije potvrdan. Advokat je osoba koja je najstručnija u savetovanju i zastupanju, koja može svojim znanjem i iskustvom da vam uštedi vreme, energiju i novac. Mnogo sudskih postupaka nastaje, između ostalog, zbog toga što stranke ne angažuju advokata na vreme. Ovo smatramo pogrešnim pristupom. Advokat treba da bude vaš partner u dobru i u zlu.

 • null

  Kojim se pravom bavite?

  Advokatska kancelarija Pavleski Law pruža klijentima pravnu pomoć iz svih oblasti porodičnog i naslednog prava. U tom smislu, možemo Vam pomoći u vezi sa sledećim problemima sa kojim se suočavate:

 • null

  Šta mogu da očekujem od advokatske kancelarije Pavleski?

  Možete očekivati advokatsku kancelariju koja će raditi u vašem interesu, koja će biti dostupna za vaša pitanja ili nedoumice, koja će biti iskrena prema vama, i koja prema svom iskustvu, stručnosti i inovativnim rešenjima nastoji da reši vaš problem.

  Ukoliko se ne odlučite da nas kontaktirate za vaš problem, na web prezentaciji Advokatske komore Srbije, dostupan vam je spisak svih advokata i advokatskih kancelarija, sa koga možete odabrati drugu advokatsku kancelariju.

 • null

  Šta očekujete od mene kao klijenta?

  Pre svega, očekujemo da budete iskreni u pogledu činjenica koje ćete nam izneti povodom vašeg problema. Neophodno je da nam blagovremeno dostavite relevantnu dokumentaciju koju imate. Očekujemo da nam budete dostupni putem telefona ili imejla. I naposletku, potrebno je da poštujete dogovor koji sačinimo povodom plaćanja naših usluga.

 • null

  Šta je advokatska tajna?

  Prema statutu advokatske komore i Kodeksu profesionalne etike advokata, u obavezi smo da čuvamo kao profesionalnu tajnu sve što nam klijent poveri ili sve što u predmetu u kome pružamo pravnu pomoć na drugi način saznamo ili pribavimo, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja. Obaveza čuvanja advokatske tajne je vremenski neograničena.

 • null

  Koliko koštaju vaše advokatske usluge?

  Ukupna cena naših usluga se određuje imajući u vidu više kriterijuma (potrebno vreme za rad na predmetu, vrstu predmeta, složenost predmeta, broj ročišta, dostupnost dokumentacije i dokaza itd). Način obračuna dogovaramo posebno sa svakim klijentom i za svaki pojedinačni predmet. Plaćanje može biti prema započetom satu, paušalno ili prema određivanju cene za svaku radnju koju ćemo preduzeti. U određenim slučajevima možemo od vas zatražiti avans kao vrstu obezbeđenja za usluge koje ćemo pružiti. Ako imate nedoumice povodom cene za angažovanje advokata, slobodno nas kontaktirajte.

 • null

  Da li ću imati još neke troškove?

  Zavisi. Ukoliko je za vaš predmet potrebno platiti sudske ili administrativne takse, angažovanje veštaka ili prevodioca bićete u obavezi da navedene troškove izmirite. Takođe, ako nastanu, klijent snosi troškove advokata, koji su neophodni za vođenje vašeg predmeta kao što su prevoz, odsustvo iz advokatske kancelarije, poštanske usluge itd.

 • null

  Šta je pravni savet i mišljenje?

  Pravni savet obuhvata objektivan i stručan savet koji advokat pruža svom klijentu o tome da li treba, na koji način i kada da preduzme određene radnje kako bi ostvario svoje pravo.

  Pravno mišljenje obuhvata objektivno, stručno mišljenje koje advokat pruža svom klijentu povodom konkretnog pitanja, a koje se odnosi na klijentovo pravo, obavezu, interes.

  Advokat je dužan da klijentu pruži nepristrasno mišljenje ili savet i da klijentu ukaže na dobre i loše okolnosti koje mogu uticati na ishod predmeta.

 • null

  Da li vaša advokatska kancelarija pruža besplatne pravne savete ili konsultacije?

  Ukratko – ne. Advokatska tarifa koju propisuje Advokatska komora Srbije predviđa da su svi advokati u obavezi da naplate pravni savet ili pravno mišljenje koje pruže svom klijentu. Ukoliko se klijent odluči da ga advokat od koga je dobio savet ili mišljenje zastupa u tom, konkretnom predmetu, cena pravnog saveta ili mišljenja ulazi u cenu za prvu radnju koju advokat preduzme u predmetu nakon pružanja saveta ili mišljenja, te je u tom slučaju zapravo pravni savet ili mišljenje besplatan.

 • null

  Da li garantujete uspeh?

  Svaki predmet ima svoje posebnosti i ishod zavisi od mnogo faktora (mišljenje suda, urednost dokumentacije, ponašanje klijenta, stručnost i posvećenost advokata). Advokati moraju da rade u najboljem interesu svog klijenta i da mu objektivno predstave sve dobre i loše strane konkretnih okolnosti koji utiču na predmet, ali ne smeju da obećaju ili garantuju uspeh.

 • null

  Na koji način i kada ćete me obaveštavati o statusu mog predmeta?

  Naše pravilo je da o svim relevantnim promenama u predmetu klijenta obavestimo što je moguće pre, a najkasnije u roku od 24 časova od trenutka promene. Obaveštavaćemo vas o promenama putem imejla ili telefonskim putem, u zavisnosti od dogovora sa vama.

  Takođe, naša advokatska kancelarija ima online portal za klijente putem kojeg se klijenti mogu informisati o svom predmetu 24/7.
  Više o tome možete pročitati „OVDE“.

 • null

  Da li će biti potrebno da idem na suđenje?

  Zavisi. Ukoliko bi u postupku bio neophodan vaš iskaz (svedočenje), u obavezi ste da se odazovete na poziv suda. U suprotnom, vaše prisustvo nije potrebno, jer ćemo vas mi kao kancelarija predstavljati na osnovu punomoćja. Vi svakako imate mogućnost da kao stranka prisustvujete svakoj radnji koju advokat preduzima na suđenjima u vašem predmetu.

 • null

  Koliko postupak traje?

  Ukoliko nas angažujete da vam pružimo pravni savet, pravno mišljenje, da vam sastavimo ugovor ili slične radnje, isto ćemo uraditi prema dogovorenom roku, koji određujemo prema složenosti predmeta, hitnosti i naših ranije dogovorenih obaveza prema drugim klijentima. Svakako biste u ovim slučajevima dobili traženu uslugu relativno brzo (u roku od nekoliko sati do nekoliko dana).

  Ukoliko nas angažujete radi zastupanja u sudskom ili upravnom postupku, vreme trajanja je nepredviđeno. Sudski postupci mogu trajati od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Faktori koji utiču na dužinu trajanja sudskog postupka su, pre svega, složenost predmeta, broj dokaza koji treba da se izvedu, postupanje suda u smislu frekventnosti zakazivanja ročišta, činjenice da li će nakon prvostepenog postupka biti uložena žalba (o kojoj odlučuje drugostepeni sud) i tako dalje. U svakom konkretnom predmetu vam možemo pružiti podatak o očekivanom trajanju postupka.

 • null

  Da li je potrebno da dođem u vašu kancelariju da bih vas angažovao?

  Poželjno je da dođete na sastanak u našu advokatsku kancelariju kako biste upoznali advokata koji će raditi na vašem predmetu i kako biste potpisali potrebnu dokumentaciju radi savetovanja ili zastupanja. Pre toga je potrebno da unapred zakažete sastanak putem imejla ili telefona. U izuzetnim slučajevima, ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće da dođete u kancelariju, postoji mogućnost drugačijeg dogovora.

 • null

  Da li vas mogu angažovati ukoliko nisam u Srbiji?

  Da. Mi se nalazimo u Beogradu, ali pružamo naše usluge kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ukoliko neposredan sastanak nije moguć, sve detalje u vezi pravnog savetovanja ili zastupanja možemo dogovoriti elektronskim ili telefonskim putem.

 • null

  Koje je vaše radno vreme i da li je potrebno zakazati sastanak?

  Sastanak sa advokatom je potrebno unapred zakazati. Naše radno vreme je od ponedeljka do petka, u periodu od 09:00 – 18:00h. Međutim, ukoliko imate hitan problem budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla ili telefonskim putem izvan tog vremena. Odgovorićemo vam u najkraćem roku.

ČESTA PITANJA

Da li mi treba advokat?

Ukoliko ste sebi postavili ovo pitanje, odgovor je najverovatnije potvrdan. Advokat je osoba koja je najstručnija u savetovanju i zastupanju, koja može svojim znanjem i iskustvom da vam uštedi vreme, energiju i novac. Mnogo sudskih postupaka nastaje, između ostalog, zbog toga što stranke ne angažuju advokata na vreme. Ovo smatramo pogrešnim pristupom. Advokat treba da bude vaš partner u dobru i u zlu.

Kojim se pravom bavite?

Šta mogu da očekujem od advokatske kancelarije Pavleski?

Možete očekivati advokatsku kancelariju koja će raditi u vašem interesu, koja će biti dostupna za vaša pitanja ili nedoumice, koja će biti iskrena prema vama, i koja prema svom iskustvu, stručnosti i inovativnim rešenjima nastoji da reši vaš problem.

Ukoliko se ne odlučite da nas kontaktirate za vaš problem, na web prezentaciji Advokatske komore Srbije, dostupan vam je spisak svih advokata i advokatskih kancelarija, sa koga možete odabrati drugu advokatsku kancelariju.

Šta očekujete od mene kao klijenta?

Pre svega, očekujemo da budete iskreni u pogledu činjenica koje ćete nam izneti povodom vašeg problema. Neophodno je da nam blagovremeno dostavite relevantnu dokumentaciju koju imate. Očekujemo da nam budete dostupni putem telefona ili imejla. I naposletku, potrebno je da poštujete dogovor koji sačinimo povodom plaćanja naših usluga.

Šta je advokatska tajna?

Prema statutu advokatske komore i Kodeksu profesionalne etike advokata, u obavezi smo da čuvamo kao profesionalnu tajnu sve što nam klijent poveri ili sve što u predmetu u kome pružamo pravnu pomoć na drugi način saznamo ili pribavimo, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja. Obaveza čuvanja advokatske tajne je vremenski neograničena.

Koliko koštaju vaše advokatske usluge?

Ukupna cena naših usluga se određuje imajući u vidu više kriterijuma (potrebno vreme za rad na predmetu, vrstu predmeta, složenost predmeta, broj ročišta, dostupnost dokumentacije i dokaza itd). Način obračuna dogovaramo posebno sa svakim klijentom i za svaki pojedinačni predmet. Plaćanje može biti prema započetom satu, paušalno ili prema određivanju cene za svaku radnju koju ćemo preduzeti. U određenim slučajevima možemo od vas zatražiti avans kao vrstu obezbeđenja za usluge koje ćemo pružiti. Ako imate nedoumice povodom cene za angažovanje advokata, slobodno nas kontaktirajte.

Da li ću imati još neke troškove?

Zavisi. Ukoliko je za vaš predmet potrebno platiti sudske ili administrativne takse, angažovanje veštaka ili prevodioca bićete u obavezi da navedene troškove izmirite. Takođe, ako nastanu, klijent snosi troškove advokata, koji su neophodni za vođenje vašeg predmeta kao što su prevoz, odsustvo iz advokatske kancelarije, poštanske usluge itd.

Šta je pravni savet i mišljenje?

Pravni savet obuhvata objektivan i stručan savet koji advokat pruža svom klijentu o tome da li treba, na koji način i kada da preduzme određene radnje kako bi ostvario svoje pravo.

Pravno mišljenje obuhvata objektivno, stručno mišljenje koje advokat pruža svom klijentu povodom konkretnog pitanja, a koje se odnosi na klijentovo pravo, obavezu, interes.

Advokat je dužan da klijentu pruži nepristrasno mišljenje ili savet i da klijentu ukaže na dobre i loše okolnosti koje mogu uticati na ishod predmeta.

Da li vaša advokatska kancelarija pruža besplatne pravne savete ili konsultacije?

Ukratko – ne. Advokatska tarifa koju propisuje Advokatska komora Srbije predviđa da su svi advokati u obavezi da naplate pravni savet ili pravno mišljenje koje pruže svom klijentu. Ukoliko se klijent odluči da ga advokat od koga je dobio savet ili mišljenje zastupa u tom, konkretnom predmetu, cena pravnog saveta ili mišljenja ulazi u cenu za prvu radnju koju advokat preduzme u predmetu nakon pružanja saveta ili mišljenja, te je u tom slučaju zapravo pravni savet ili mišljenje besplatan.

Da li garantujete uspeh?

Svaki predmet ima svoje posebnosti i ishod zavisi od mnogo faktora (mišljenje suda, urednost dokumentacije, ponašanje klijenta, stručnost i posvećenost advokata). Advokati moraju da rade u najboljem interesu svog klijenta i da mu objektivno predstave sve dobre i loše strane konkretnih okolnosti koji utiču na predmet, ali ne smeju da obećaju ili garantuju uspeh.

Na koji način i kada ćete me obaveštavati o statusu mog predmeta?

Naše pravilo je da o svim relevantnim promenama u predmetu klijenta obavestimo što je moguće pre, a najkasnije u roku od 24 časova od trenutka promene. Obaveštavaćemo vas o promenama putem imejla ili telefonskim putem, u zavisnosti od dogovora sa vama.

Da li će biti potrebno da idem na suđenje?

Zavisi. Ukoliko bi u postupku bio neophodan vaš iskaz (svedočenje), u obavezi ste da se odazovete na poziv suda. U suprotnom, vaše prisustvo nije potrebno, jer ćemo vas mi kao kancelarija predstavljati na osnovu punomoćja. Vi svakako imate mogućnost da kao stranka prisustvujete svakoj radnji koju advokat preduzima na suđenjima u vašem predmetu.

Koliko postupak traje?

Ukoliko nas angažujete da vam pružimo pravni savet, pravno mišljenje, da vam sastavimo ugovor ili slične radnje, isto ćemo uraditi prema dogovorenom roku, koji određujemo prema složenosti predmeta, hitnosti i naših ranije dogovorenih obaveza prema drugim klijentima. Svakako biste u ovim slučajevima dobili traženu uslugu relativno brzo (u roku od nekoliko sati do nekoliko dana).

Ukoliko nas angažujete radi zastupanja u sudskom ili upravnom postupku, vreme trajanja je nepredviđeno. Sudski postupci mogu trajati od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Faktori koji utiču na dužinu trajanja sudskog postupka su, pre svega, složenost predmeta, broj dokaza koji treba da se izvedu, postupanje suda u smislu frekventnosti zakazivanja ročišta, činjenice da li će nakon prvostepenog postupka biti uložena žalba (o kojoj odlučuje drugostepeni sud) i tako dalje. U svakom konkretnom predmetu vam možemo pružiti podatak o očekivanom trajanju postupka.

Da li je potrebno da dođem u vašu kancelariju da bih vas angažovao?

Poželjno je da dođete na sastanak u našu advokatsku kancelariju kako biste upoznali advokata koji će raditi na vašem predmetu i kako biste potpisali potrebnu dokumentaciju radi savetovanja ili zastupanja. Pre toga je potrebno da unapred zakažete sastanak putem imejla ili telefona. U izuzetnim slučajevima, ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće da dođete u kancelariju, postoji mogućnost drugačijeg dogovora.

Da li vas mogu angažovati ukoliko nisam u Srbiji?

Da. Mi se nalazimo u Beogradu, ali pružamo naše usluge kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ukoliko neposredan sastanak nije moguć, sve detalje u vezi pravnog savetovanja ili zastupanja možemo dogovoriti elektronskim ili telefonskim putem.

Koje je vaše radno vreme i da li je potrebno zakazati sastanak?

Sastanak sa advokatom je potrebno unapred zakazati. Naše radno vreme je od ponedeljka do petka, u periodu od 09:00 – 18:00h. Međutim, ukoliko imate hitan problem budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla ili telefonskim putem izvan tog vremena. Odgovorićemo vam u najkraćem roku.

Scroll to Top