Aleksandar Pavleski
Advokat | Partner

T: (+381) 11 45 55 731
E-mail: aleksandar.pavleski@pavleski-law.rs
LinkedIn: Linkedin

EKSPERTIZA:

 • Međunarodno porodično pravo
 • Preseljenje deteta
 • Razvod braka
 • Vršenje roditeljskog prava
 • Surogat materinstvo

PROFIL

Advokat Pavleski Aleksandar je osnivač advokatske kancelarije Pavleski Law. On se u svojoj praksi isključivo bavi porodičnim pravom. Iako ima bogato iskustvo u svim oblastima porodičnog prava, pretežno je angažovan na porodičnim predmetima sa elementom inostranosti, odnosno u postupcima međunarodnog porodičnog prava. Takvi slučajevi su uglavnom izuzetno kompleksni predmeti međunarodnog razvoda braka, međunarodnog preseljenja deteta, međunarodne otmice deteta i međunarodnog vršenja roditeljskog prava.
Advokat Pavleski Aleksandar zastupa klijente u porodičnim postupcima pred svim sudovima u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori. Pored zastupanja u ove dve države, angažovan je i na predmetima međunarodnog porodičnog prava koji se vode u drugim državama kada predmet ima poveznicu sa Srbijom i kada je potrebno specifično znanje o Porodičnom pravu u Srbiji.

Kao advokat za porodično pravo, Aleksandar uvek nastoji da slučajeve okonča putem pregovora. Međutim, kada dođe do porodičnih sporova, Aleksandrova detaljna analiza i priprema predmeta, kao i sposobnost nalaženja kreativnih rešenja ga čini izuzetno uspešnim u sudskim postupcima.

Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravosudni ispit pred Ministarstvom Pravde Republike Srbije
  • Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda
 • null

  Članstvo u organizacijama:

  • Advokatska komora Beograda
  • Advokatska komora Srbije
  • Međunarodne Advokatska komora (London, Velika Britanija)
  • Careful child relocation (Vorburg, Holandija)
 • null

  Međunarodne konferencije i seminari:

  • 2024 IBA seminar – Surogat materinstvo i najbolji interes deteta
  • 2023 IAFL konferencija – Uvod u evropsko porodično pravo, Bukurešt (Rumunija)
  • 2023 IAFL konferencija – Evropsko porodično pravo, Venecija (Italija)
  • 2022 IAFL konferencija – Uvod u evropsko porodično pravo, Ibica (Španija)

Skorašnja profesionalna dostignuća u porodičnom pravu:

 • Uspešno je pred sudom u Srbiji zastupao suprugu u srpsko-nemačkom razvodu braka u kojem je srpski sud usvojio zahtev majke da samostalno vrši roditeljsko pravo i da se dete može sa njom preseliti iz Nemačke u Srbiju.


 • Bio je angažovan na kompleksnom englesko-mađarskom sporu povodom vršenja roditeljskog prava koji se vodio pred mađarskim sudom. Klijent je otac maloletne dece koji je državljanin Engleske i on živi u Srbiji. Deca su bila u Mađarskoj pod starateljstvom majke koja ima mađarsko državljanstvo i živi na Malti. U ovom postupku je Advokat Pavleski asistirao kolegama iz Mađarske radi obezbeđivanja relevantnih dokaza i izveštaja iz Srbije o uslovima u kojima bi deca živela kod oca, a kako bi se ista mogla iskoristiti pred mađarskim sudom. Postupak je okončan izmenom postojeće presude kojom su deca ranije poverena majci i dozvolom suda da se deca presele kod oca u Srbiju koji će samostalno vršiti roditeljsko pravo nad njima.


 • Zastupao je supruga u izazovnom postupku razvoda braka u kojem je klijent tužen od strane svoje supruge zbog navodnog fizičkog nasilja prema njoj i detetu. U toku postupka je pred sudom utvrđeno da nasilja nije bilo i određen je željeni model viđanja deteta i klijenta.


 • Pred sudom u Herceg Novom (Crna Gora) je u postupku međunarodnog razvoda braka zastupao supruga koji je državljanin Crne Gore protiv supruge koja je državljanka Kolumbije. Bez obzira na odbijanje supruge da učestvuje u postupku razvoda jako brzo je postupak priveo kraju i brak je razveden.


 • Zastupao je klijenta u postupku preseljenja dece iz Srbije u Ujedinjenje Arapske Emirate jer je klijent dobio izuzetnu poslovnu ponudu. Predmet je nakon nekoliko meseci od iniciranja nekoliko postupaka od strane naše kancelarije rešen sporazumom stranaka o preseljenju.


 • Zastupao je u Srbiji majku u postupku preseljenja deteta sa njom u Nemačku. Pre i tokom postupka je postojalo protivljenje oca deteta da se dete preseli. Postupak je okončan tako što je usvojen zahtev majke da se dete sa njom preseli.

Scroll to Top