Damjana Pavleski
Advokat | Partner

Advokat Damjana Pavleski je kvalifikovana za zastupanje klijenata u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori. Specijalizovana je za zastupanje klijenata pred sudovima u domaćim i međunarodnim porodičnim sporovima. Ima puno iskustva u porodičnim predmetima u kojima postoje optužbe o nasilju u porodici i koje uključuju fizičko i psihičko zlostavljanje, kao i finansijsko kontrolisanje članova porodice.

Takođe, često zastupa roditelje u kompleksnim porodičnim sporovima radi rešavanja odnosa prema deci, npr. kada roditelj želi da se preseli sa detetom u drugi grad ili državu, a ne postoji saglasnost drugog roditelja ili kada postoji pokušaj otuđenja deteta od jednog roditelja ili članova šire porodice deteta.

Njeni predmeti uključuju i kompleksna finansijska pitanja u toku braka ili prilikom razvoda, odnosno postupke podele zajedničke imovine u Republici Srbiji i u inostranstvu. Često za klijente vodi pregovore o sporazumu o podeli imovine ili zaključenja pred(bračnog) ugovora.
Govori srpski i engleski jezik.

 • null

  Članstvo u organizacijama:

  • Advokatska komora Beograda
  • Advokatska komora Srbije
 • null

  Međunarodne konferencije i seminari:

  • 2024 HELP program u organizaciji Saveta Evrope – Nasilje nad ženama i nasilje u porodici
  • 2023 IAFL konferencija – Uvod u evropsko porodično pravo, Bukurešt (Rumunija)
 • null

  Kontakt:

Skorašnja profesionalna dostignuća u porodičnom pravu:

 • Zastupa klijenta u izazovnom slučaju vršenja roditeljskog prava u kojem postoji pitanje nasilja u porodici prema detetu, kao i pokušaj otuđenja deteta od roditelja. Za ovaj komplikovani slučaj Damjana istovremeno postupa u čak 4 sudska postupka (jedan građanski, jedan izvršni i dva krivična).


 • U međunarodnom porodičnom sporu je pred sudom u Srbiji uspešno zastupala majku koja živi u Engleskoj, dok su dete i otac u Srbiji (ocu je ranijom odlukom dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava). U sporu koji je vodila je promenjena ranija odluka na način što se sada dete poverava majci i dozvoljava joj se preseljenje sa detetom u Englesku.


 • Zastupa klijenta pred Višim sudom u izuzetno vrednom postupku deobe zajedničke imovine u kojoj je sporno pitanje šta je zajednička, a šta je posebna imovina supružnika, kao i njihov doprinos bračnoj tekovini tokom trajanja braka.


 • Zastupala je uspešno majku koja je želela da se preseli sa detetom u drugi grad, a postojalo je protivljenje oca deteta.


 • Zastupala je klijenta iz SAD u pregovorima sa suprugom koja živi u Srbiji, a povodom podele zajedničke imovine koja se nalazi u SAD, Srbiji i Švajcarskoj. Nakon uspešnih pregovora podela imovine je formalizovana zaključenjem sporazuma o deobi imovine.

Scroll to Top