Predmet na klik

Za nas, kao advokatsku kancelariju koja je orijentisana ka rešavanju problema i zadovoljstvu klijenata, od izuzetnog je značaja da naši klijenti budu upućeni u svaki aspekt svog predmeta kao i svaki aspekt našeg rada na njemu. Prvi preduslov za uspešnu saradnju na predmetu u kome zastupamo klijenta, po našem mišljenju je transparentnost našeg rada.

Zbog toga smo kreirali digitalni Portal za klijente, putem kojeg svi klijenti advokatske kancelarije Pavleski Law, imaju mogućnost 24/7 online pristupa svom predmetu. Portal za klijente pruža našim klijentima mogućnost da u svako doba mogu pristupiti svim informacijama o svom predmetu. Dakle, naši klijenti za svega nekoliko sekundi mogu saznati sve što ih zanima u pogledu svog predmeta i to na svom telefonu ili računaru.

Kada klijent naše advokatske kancelarije na svom telefonu ili računaru izvrši instalaciju putem pristupnog linka koji mi šaljemo, može za svega nekoliko minuta podesiti svoj profil i pristupiti sledećim informacijama:

Meni portala

 1. Hronologija događaja u Vašem predmetu sa opisima svake promene
 2. Beleške koje advokati zaduženi za Vaš predmet sačinjavaju u pogledu svih promena u Vašem predmetu
 3. Vremenska kartica koja Vam u realnom vremenu prikazuje šta i koliko dugo radimo na Vašem predmetu

Računi/fakture

 1. Pripremljene fakture sa specifikacijom koji dospevaju u budućnosti
 2. Izdate fakture sa specifikacijom koje su dospele za plaćanje

Profil

 1. Promena jezika
 2. Promena korisničkog imena
 3. Promena lozinke
 4. Promena vremenske zone Itd.

Sve navedene opcije štede vreme naših klijenata, omogućavaju da klijent bolje razume šta se događa u njegovom predmetu, poboljšavaju komunikaciju na relaciji advokat – klijent i, uopšteno, dovode do većeg zadovoljstva klijenata pruženom uslugom.

Činjenica je da živimo u vremenu u kome digitalizacija uzima sve više maha, pa je, pored kvalitetno pružene usluge u pogledu rada na samom predmetu, našoj kancelariji od izuzetne važnosti da prati i implementira najnovije trendove i tehnologije koje primenjuju savremene evropske kancelarije.

U tom smislu, moramo da istaknemo da je Portal za klijente izuzetno jednostavan za korišćenje, pa snalaženje na istom neće predstavljati problem ni klijentima starijih generacija. Instalacija i podešavanje profila traju svega par minuta, a sam portal je na engleskom jeziku, te ga neometano mogu koristiti i naši inostrani klijenti.

Napomene:

 1. Korišćenje portala za klijente ne isključuje redovnu komunikaciju na relaciji advokat – klijent putem imejla i telefona.
 2. Korišćenje portala za klijente ne naplaćujemo.
 3. Korišćenje portala za klijente je moguće samo ukoliko klijentu pružamo kontinuiranu pravnu pomoć ili zastupamo klijenta u sudskom postupku. Korišćenje portala nije moguće za klijente kojima jednokratno pružimo pravni savet ili pravno mišljenje.
Scroll to Top