advokatska kancelarija

Međunarodno članstvo

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Advokat Aleksandar Pavleski postao član još jedne međunarodne organizacije za pitanja prava deteta – Careful child relocation koja okuplja eminentne advokate iz celog sveta po pitanju međunarodnog porodičnog prava.

Predmet na klik

Kreirali smo digitalni Portal za klijente, putem kojeg svi klijenti advokatske kancelarije Pavleski Law, imaju mogućnost 24/7 online pristupa svom predmetu. Portal za klijente pruža našim klijentima mogućnost da u svako doba mogu pristupiti svim informacijama o svom predmetu.

Scroll to Top