Advokat Pavleski je govorio o predbračnim ugovorima na konferenciji u Solunu

U aprilu 2024. godine održana je dvodnevna međunarodna konferencija advokata za porodično pravo, u organizaciji International academy of family lawyers. Konferencija je održana u Solunu, u Grčkoj.

Okupila je oko 100 advokata, najviše iz Evrope. Na konferenciji je bilo predstavnika iz 27 različitih država što je bila još jedna odlična prilika za Pavleski Aleksandra da razgovara i stvara kontakte sa kolegama iz celog sve, a što je jako korisno u njegovoj praksi međunarodnih porodičnih sporova. Jedini predstavnik iz Srbije je bio upravo Advokat Aleksandar Pavleski, koji je bio jedan od govornika na panelu pod nazivom Predbračni ugovor i Sporazum o deobi imovine.

Na pomenutom panelu je sa advokatom Pavleski Aleksandrom učestvovalo još troje advokata za porodično pravo, i to advokati iz Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske i Rumunije. Cilj ovog panela je bila razmena znanja i iskustva u pogledu zaključenja predbračnih ugovora, ali i sporazuma o deobi imovine u kontekstu domaćeg, ali i međunarodnog porodičnog prava. Akcenat je bio na dilemama klijenata, ali i advokata prilikom pregovora i zaključenja ugovora, kao i eventualnim porodičnim sporovima radi poništaja predbračnih ugovora.

Osim teme o kojoj je govorio Advokat Aleksandar Pavleski, obrađene su i sledeće:

  • Aktuelni predlog Evropske komisije o regulisanju zaštite odraslih osoba
  • Uvod u nov zakon u Grčkoj kojim su dozvoljeni istopolni brakovi i uticaj ovog zakona na vršenje roditeljskog prava i surogat procedure
  • Novine u odlukama Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču usvojenja, odvajanja deteta od roditelja i smeštaja u ustanove/hraniteljske porodice
  • Dostavljanje pismena u međunarodnim porodičnim postupcima
  • Poteškoće sa kojima se sreću porodice u doba rata u kontekstu porodičnog prava

Posebno je zanimljivo što je Grčka prva pravoslavna država koja je u svoj pravni sistem uvela mogućnost sklapanja istopolnih brakova te je bilo korisno čuti dileme sa kojima se advokati i sudovi sreću u primeni ovog zakona. U Srbiji istopolni brakovi nisu dozvoljeni, ali se nadamo da će Srbija slediti primer Grčke.

Scroll to Top