markocov

Alimentacija

Alimentacija

Visina alimentacije? (Minimalna alimentacija)
Visina alimentacije zavisi od brojnih faktora, a koji se mogu podeliti u dve grupe – potrebe poverioca izdržavanja i mogućnosti dužnika izdržavanja. Dakle, iznos koji roditelj plaća detetu na ime izdržavanja zavisi od potreba deteta i od mogućnosti tog roditelja. To znači da iznos alimentacije koji će roditelj biti u obavezi da plaća zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Razvod braka

Tužba za razvod braka

Brak se razvodi u sudskom postupku. Razvod braka počinje na 2 načina – podnošenjem tužbe za razvod braka ili podnošenjem predloga za sporazumni razvod braka. U oba slučaja brak prestaje, odnosno smatra se razvedenim, danom pravnosnažnosti presude koju donosi sud.

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Prema našem porodičnom pravu brak prestaje kao posledica jednog od sledećih slučajeva: Razvod braka: Sporazum o razvodu, Razvod braka po tužbi, Poništaj braka, Smrt jednog od supružnika
U ovom tekstu ćemo se baviti sporazumnim razvodom braka, kao jednim od dva moguća načina prestanka braka razvodom.

Scroll to Top