markocov

Model viđanja deteta

Kada dođe do razvoda braka  ili razilaženja između vanbračnih partnera neophodno je regulisati pitanje koji roditelj će vršiti roditeljsko pravo nad maloletnom decom, kakav će biti model viđanja deteta i koja će biti visina alimentacije.

Međunarodno članstvo

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Advokat Aleksandar Pavleski postao član još jedne međunarodne organizacije za pitanja prava deteta – Careful child relocation koja okuplja eminentne advokate iz celog sveta po pitanju međunarodnog porodičnog prava.

Predmet na klik

Kreirali smo digitalni Portal za klijente, putem kojeg svi klijenti advokatske kancelarije Pavleski Law, imaju mogućnost 24/7 online pristupa svom predmetu. Portal za klijente pruža našim klijentima mogućnost da u svako doba mogu pristupiti svim informacijama o svom predmetu.

Vanbračna zajednica

U ovom tekstu fokus će biti na sličnostima u pogledu samog formiranja vanbračne zajednice i zaključenja braka, te šta je to što vanbračnu zajednicu razlikuje od braka. Takođe, obradićemo i temu kako se dokazuje postojanje vanbračne zajednice i kada će vam to biti potrebno.

Scroll to Top