Rešavanje sporova

Alimentacija

Izdržavanje deteta od strane roditelja

Visina alimentacije? (Minimalna alimentacija)
Visina alimentacije zavisi od brojnih faktora, a koji se mogu podeliti u dve grupe – potrebe poverioca izdržavanja i mogućnosti dužnika izdržavanja. Dakle, iznos koji roditelj plaća detetu na ime izdržavanja zavisi od potreba deteta i od mogućnosti tog roditelja. To znači da iznos alimentacije koji će roditelj biti u obavezi da plaća zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Scroll to Top