Rešavanje sporova

Alimentacija

Izdržavanje deteta od strane roditelja

Visina alimentacije? (Minimalna alimentacija)
Visina alimentacije zavisi od brojnih faktora, a koji se mogu podeliti u dve grupe – potrebe poverioca izdržavanja i mogućnosti dužnika izdržavanja. Dakle, iznos koji roditelj plaća detetu na ime izdržavanja zavisi od potreba deteta i od mogućnosti tog roditelja. To znači da iznos alimentacije koji će roditelj biti u obavezi da plaća zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Advokat za radno pravo

Uvećana zarada

Zakonom o radu svakom zaposlenom je garantovano pravo na odgovarajuću zaradu, samim tim i na uvećanu zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Pritom, svim zaposlenima koji rade kod određenog poslodavca garantuje se jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod tog poslodavca.

Izvršni postupak

Naplata potraživanja

Izvršni postupak je regulisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „ZIO“), s tim da ukoliko neka pitanja nisu regulisana ovim zakonom, shodno se primenjuje Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: „ZPP“).

Advokatska kancelarija

Reklamacija potrošača

U ovom tekstu biće objašnjeno šta je reklamacija, kada je i kako možete izjaviti, a sve u svetlu odnosa između kupca-potrošača i prodavca. Ova materija je regulisana pre svega Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), dok je ostvarivanje prava potrošača pred sudom regulisano odredbama Zakona o parničnom postupku (ZPP).

Scroll to Top