Rešavanje sporova

Izvršni postupak

Naplata potraživanja

Izvršni postupak je regulisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „ZIO“), s tim da ukoliko neka pitanja nisu regulisana ovim zakonom, shodno se primenjuje Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: „ZPP“).

Advokatska kancelarija

Reklamacija potrošača

U ovom tekstu biće objašnjeno šta je reklamacija, kada je i kako možete izjaviti, a sve u svetlu odnosa između kupca-potrošača i prodavca. Ova materija je regulisana pre svega Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), dok je ostvarivanje prava potrošača pred sudom regulisano odredbama Zakona o parničnom postupku (ZPP).

Scroll to Top