IAFL konferencija za porodično pravo – Bukurešt 2023.

Sredinom novembra 2023. godine održana je još jedna konferencija za porodično pravo organizovana od strane Međunarodne Akademije advokata porodičnog prava (IAFL), ovaj put u susednoj Rumuniji, u Bukureštu. Na ovoj konferenciji su se, kao jedini predstavnici iz Republike Srbije, pojavili naši advokati, Damjana Pavleski i Aleksandar Pavleski.

Konferencija je okupila oko 50 predstavnika iz velikog broja evropskih država, od kojih su mnogi među najistaknutijim stručnjacima u oblasti domaćeg i međunarodnog porodičnog prava, kako u svojim državama, tako i izvan njihovih granica. Ovo je bila odlična prilika za naše advokate da razgovaraju sa advokatima sa kojima već imaju saradnju na međunarodnim porodičnim predmetima, ali i da upoznaju nove kolege iz cele Evrope.

 

Neke od tema koje su obrađene su:

  • Privremene mere i efikasnost njihovog usvajanja u različitim državama
  • Značajne činjenice o porodičnom pravu u različitim državama povodom izvršenja sudskih odluka
  • Šta je najvažnije znati prilikom zastupanja klijenta u postupcima za određivanje visine izdržavanja i mogući načini za određivanje visine alimentacije
  • Nove regulative na međunarodnom nivou – predlog novih rešenja Evropske komisije u pogledu utvrđivanja očinstva u postupcima sa međunarodnim elementom i novine u Brisel II regulativi vezane za sukob propisa u porodičnom pravu između država članica

Imajući u vidu da je ova konferencija pokrila vrlo značajne teme sa kojima se naši advokati susreću svakodnevno u svojoj praksi i u kojima imaju bogato iskustvo, advokat Aleksandar Pavleski je bio u prilici da oba dana javno govori o zakonskim rešenjima u sprskom pravu i njihovoj praktičnoj primeni.

Ono što je generalni utisak o srpskom pravu jeste da sudski postupci jako dugo traju i da se na usvajanje privremenih mera čeka možda i najduže u Evropi. Međutim, srpsko pravo poznaje neka prilično zanimljiva rešenja, koja su izazvala interesovanje predstavnika iz drugih zemalja i dala im ideje za uticaj na modifikovanje sudske prakse u njihovim zemljama po pitanju određenih problema.

Sa druge strane, bili smo u prilici da čujemo da neka zemlje imaju veoma kreativna i napredna pravila u postupcima gde se odlučuje o pravima mal. deteta. Tako, Estonija ima neobično pravilo po pitanju učešća deteta u sudskom postupku – da bi se „čuo glas deteta“ tokom sudskog postupka, Estonija obezbeđuje i trećeg advokata tokom trajanja istog, advokata maloletnog deteta, koji u postupku učestvuje ravnopravno sa advokatima roditelja. Sa druge strane, primera radi, Poljska ima kalkulator za izračunavanje visine izdržavanja, gde svaki roditelj može da ukuca parametre koji se u toj zemlji koriste prilikom određivanja alimentacije kako bi znao koliki je okvirni iznos koji treba da plaća na ime izdržavanja.

Našim advokatima su ovo vrlo dragocena saznanja, jer ovim stiču širinu u sagledavanju svakog pravnog problema sa kojim se susreću, ali i nude mogućnost za posredni uticaj na menjanje sudske prakse u budućnosti u veoma bitnim aspektima prava.

Scroll to Top