IAFL konferencija – Venecija 2023

Advokat Aleksandar Pavleski je u februaru 2023. godine učestvovao na konferenciji o porodičnom pravu koja se održala u Veneciji. Konferenciju je organizovala Međunarodna Akademija advokata porodičnog prava. Međunarodna Akademija advokata porodičnog prava sa sedištem u Njujorku (SAD) je organizacija čiji su članovi advokati koji su prepoznati kao stručnjaci za porodično pravo u svojim državama.

Neke od tema koje su obrađene su:

  • Uloga sudskih veštaka i drugih dokaza u porodičnim sporovima
  • Uticaj roditelja na otuđenje deteta od roditelja sa kojim dete ne živi tokom trajanja sudskog postupka o vršenju roditeljskog prava
  • Alternativno rešavanje sporova (arbitraža i medijacija) u Francuskoj, Holandiji, Škotskoj i Poljskoj
  • Kriptovalute i načini na koje se raspolaganje ovakvom imovinom može blokirati tokom trajanja postupka deobe zajedničke imovine

Ovaj događaj je bio odlična prilika za advokata Pavleski Aleksandra da sagleda različite aspekte međunarodnog porodičnog prava kako bi ta znanja iskoristio prilikom zastupanja klijenata u porodičnim sporovima.

Scroll to Top