Konferencija o porodičnom pravu
Ibiza 2022

Advokat Aleksandar Pavleski je u oktobru 2022. godine učestvovao na konferenciji “Uvod u Evropsku konferenciju o porodičnom pravu” koja se održala u Španiji, na Ibici. Konferenciju je organizovala Međunarodna Akademija advokata porodičnog prava . Međunarodna Akademija advokata porodičnog prava sa sedištem u Njujorku (SAD) je organizacija čiji su članovi advokati koji su prepoznati kao stručnjaci za porodično pravo u svojim državama.

Na konferenciji je pokriveno mnogo korisnih tema, a na njoj je učestvovalo preko 200 advokata iz 33 države, dok je tokom edukativnog programa govorilo 28 advokata iz 22 države.

Neke od tema koje su obrađene su:

  • Izbegavanje sagorevanja u porodičnom pravu i zašto su povratne informacije od klijenata važne
  • Zanimljiva zakonska rešenja u porodičnom pravu drugih država sa osvrtom na sledeće države: Srbija, Albanija, Ukrajina, Češka, Slovačka, Rusija, Švajcarska, Litvanija, Bugarska, Rumunija
  • Poverljive informacije u porodičnom pravu
  • Međunarodna zaštita odraslih – Konvencija 2000 i njen odnos sa Evropskim propisima i domaćim pravom

Pored mnogobrojnih tema o kojima se diskutovalo, akcenat je bio na porodičnom pravu u Evropi tako da je advokat Aleksandar Pavleski sa kolegama iz drugih država diskutovao o primeni i problemima u praksi kod domaćeg i međunarodnog porodičnog prava. Ovaj događaj je bio odlična prilika za advokatsku kancelariju Pavleski Law, odnosno za advokata Pavleski Aleksandra da sagleda različite aspekte međunarodnog porodičnog prava kako bi ta znanja iskoristio prilikom zastupanja klijenata u porodičnim sporovima.

Scroll to Top