REŠAVANJE SPOROVA

Imamo kapacitete za rešavanje kompleksnih sporova kroz vansudski ili sudski postupak. Ukoliko dođe do spora koji se tiče poslovanja klijenta spremni smo da rešavanju konkretnog pitanja pristupimo na analitičan, stručan i isplativ način za klijenta. Smatramo da je sudski postupak uvek poslednja opcija ako do neslaganja između stranaka dođe. Upravo zbog toga nastojimo da, kada zakonski rokovi to dozvoljavaju, mirnim putem, kroz pregovore dođemo do rešenja, a sve pre eventualnog pokretanja sudskog postupka.

Naše usluge iz ove oblasti podrazumevaju zastupanje u sledećim postupcima:

resavanje sporova

Parnični i izvršni postupak

-Zastupanje na ročištima pred sudom i javnim izvršiteljem
-Sastavljanje tužbe
-Sastavljanje žalbe
-Sastavljanje predloga za izvršenje
-Sastavljanje predloga za izdavanje privremene mere

Vansudski postupak

-Sastavljanje opomena pred utuženje
-Sastavljanje dopisa
-Vođenje pregovora
-Zastupanje pre domaćim i međunarodnim arbitražama

Upravni postupak i upravni spor

-Zastupanje pred organima uprave u prvostepenom i drugostepenom postupku, što pre svega podrazumeva podnošenje zahteva, molbe, žalbe…

-Zastupanje pred Upravnim sudom, što podrazumeva podnošenje tužbe protiv drugostepenog upravnog rešenja i podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave.

Scroll to Top