RADNO PRAVO

S obzirom da je kompanijama neophodna pravna pomoć u zakonitom postupanju koje se tiče radnih odnosa, a posebno imajući u vidu veliki broj propisa koji regulišu ovu oblast, prepoznali smo takvu potrebu klijenata i specijalizovali smo se za pravovremenu reakciju kod svakog problema sa kojim se klijent susretne. Naš zadatak je da kroz saradnju sa klijentom i detaljno poznavanje njegovog poslovanja i budućih planova, sprečimo pojavu problema i nesuglasica između poslodavca i zaposlenih putem blagovremenog pravnog savetovanja i usklađivanja poslovanja za važećim propisima.

pavleski-radni-odnosi

Naše usluge iz ove oblasti obuhvataju pravni konsalting (pružanje pravnih saveta i mišljenja o svim relevantnim pitanjima povodom radnih odnosa), kao i zastupanje, što podrazumeva sledeće:

Sastavljanje svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca

Izrada opštih akata kao što su: pravilnik o zaštiti ličnih podataka zaposlenih, pravilnik ponašanja zaposlenih i pretpostavljenih, kodeks oblačenja zaposlenih, pravilnik o postupku uzbunjivanja, pravilnika o utvrđivanju i sankcionisanju upotrebe alkohola ili drugih nedozvoljenih supstanci, pravilnik o troškovima službenih putovanja, pravilnik o postupku evaluacije rada  – nagrađivanju/ sankcionisanju zaposlenih i slično.

Izrada pojedinačnih rešenja kao što su: rešenje o korišćenju godišnjeg odmora, rešenje o plaćenom/neplaćenom odsustvu, rešenje o udaljavanju zaposlenog sa rada, rešenje upućivanju zaposlenog na službeno putovanje, rešenje o otkazu ugovora o radu i slično.

Sastavljanje ugovora

-Ugovor o radu, aneks ugovora o radu, ponuda ugovora o radu ili aneksa
-Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
-Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (stručna praksa)
-Ugovor o volontiranju
-Ugovora o delu

Disciplinski postupak pred poslodavcem i sastavljanje svih potrebnih pravnih akata

Savetovanje i zastupanje poslodavca ili zaposlenog pre pokretanja i tokom disciplinskog postupka.

Advokatsko zastupanje u svim vrstama radnih sporova i postupcima mirnog rešenja spora

Scroll to Top